Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 2023z1b din data: 02/06/2020

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 2023z1b

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 255 02/06/2020
 DECIZIE nr. 255 din 2 iunie 2020
privind eliberarea domnului Mario De Mezzo din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

2. DECIZIE 256 02/06/2020
 DECIZIE nr. 256 din 2 iunie 2020
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Lucian Pintea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

3. DECRET 283 02/06/2020
 DECRET nr. 283 din 2 iunie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 2 iunie 2020

4. ORDIN 963 29/05/2020
 ORDIN nr. 963 din 29 mai 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

5. ORDIN 706 29/05/2020
 ORDIN nr. 706 din 29 mai 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 2 iunie 2020

6. ORDIN 1005 28/05/2020
 ORDIN nr. 1.005 din 28 mai 2020
pentru stabilirea domeniilor de activitate şi a instrucţiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

7. INSTRUCŢIUNI 28/05/2020
 INSTRUCŢIUNI din 28 mai 2020
privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

8. HOTĂRÂRE 435 28/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 435 din 28 mai 2020
privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 2 iunie 2020

9. HOTĂRÂRE 433 28/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 433 din 28 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 2 iunie 2020

10. HOTĂRÂRE 438 28/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 438 din 28 mai 2020
privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 2 iunie 2020

11. ORD DE URGENŢĂ 87 27/05/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 mai 2020
privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

12. HOTĂRÂRE 426 27/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 426 din 27 mai 2020
privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 2 iunie 2020

13. HOTĂRÂRE 420 27/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 420 din 27 mai 2020
privind transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 2 iunie 2020

14. ORDIN 905 26/05/2020
 ORDIN nr. 905 din 26 mai 2020
pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

15. METODOLOGIE 26/05/2020
 METODOLOGIE din 26 mai 2020
privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

16. HOTĂRÂRE 411 21/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 411 din 21 mai 2020
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomene naturale de risc produse în localitatea Azuga din judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

17. DECIZIE 88 30/04/2020
 DECIZIE nr. 88 din 30 aprilie 2020
privind aprobarea Listei standardelor şi specificaţiilor europene şi internaţionale

EMITENT: Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernică - CERT-RO
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 2 iunie 2020

18. DECIZIE 138 12/03/2020
 DECIZIA nr. 138 din 12 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 2 iunie 2020

19. DECIZIE 75 18/02/2020
 DECIZIA nr. 75 din 18 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 din capitolul VIII "Reglementări specifice personalului din sistemul justiţiei" din anexa nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 2 iunie 2020

20. DECIZIE 42 04/02/2020
 DECIZIA nr. 42 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) şi art. 63 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 2 iunie 2020


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic