Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 2022z3b din data: 27/05/2020

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 2022z3b

ACTE OFICIALE
1. MOŢIUNE 2 26/05/2020
 MOŢIUNE SIMPLĂ nr. 2 din 26 mai 2020
"Democraţia românească în derivă, cu Vela ruptă, în timp de pandemie"

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 27 mai 2020

2. ORDIN 909 26/05/2020
 ORDIN nr. 909 din 26 mai 2020
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

3. ORDIN 649 25/05/2020
 ORDIN nr. 649 din 25 mai 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

4. ORDIN 866 22/05/2020
 ORDIN nr. 866 din 22 mai 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

5. ANEXĂ 21/05/2020
 ANEXE din 21 mai 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 bis din 26 mai 2020

6. HOTĂRÂRE 403 21/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 403 din 21 mai 2020
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare infrastructură necesară Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est în cazarma 562 Sibiu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

7. HOTĂRÂRE 405 21/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 405 din 21 mai 2020
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Zona Sagricom, str. Silviu Stănculescu, etapa II"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

8. HOTĂRÂRE 406 21/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 406 din 21 mai 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

9. HOTĂRÂRE 410 21/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 410 din 21 mai 2020
privind recunoaşterea Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România - ACAROM ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

10. ORDIN 1134 20/05/2020
 ORDIN nr. 1.134 din 20 mai 2020
privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 27 mai 2020

11. CONDITII 20/05/2020
 CONDIŢII din 20 mai 2020
de elaborare a studiilor de mediu şi criterii de atestare a persoanelor fizice şi juridice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 27 mai 2020

12. REGULAMENT 20/05/2020
 REGULAMENT din 20 mai 2020
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 27 mai 2020

13. CERINŢE 20/05/2020
 CERINŢE NECESARE din 20 mai 2020
pentru desemnarea asociaţiilor profesionale din domeniul protecţiei mediului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 27 mai 2020

14. ORDIN 1525 19/05/2020
 ORDIN nr. 1.525 din 19 mai 2020
pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

15. ORDIN 1526 19/05/2020
 ORDIN nr. 1.526 din 19 mai 2020
pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

16. RECTIFICARE 7 16/04/2020
 RECTIFICARE nr. 7 din 16 aprilie 2020
referitoare la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

17. GHID 11/03/2020
 GHID din 11 martie 2020
de finanţare nerambursabilă 2020

EMITENT: Secretariatul Guvernului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 bis din 26 mai 2020

18. DECIZIE 124 10/03/2020
 DECIZIA nr. 124 din 10 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 27 mai 2020

19. DECIZIE 43 04/02/2020
 DECIZIA nr. 43 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

20. DECIZIE 8 14/01/2020
 DECIZIA nr. 8 din 14 ianuarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

21. DECIZIE 865 17/12/2019
 DECIZIA nr. 865 din 17 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61^1 şi ale art. 69 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 27 mai 2020

22. DECIZIE 817 05/12/2019
 DECIZIA nr. 817 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111, prin raportare la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 11 din 18 aprilie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi ale art. 268-281 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 27 mai 2020


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic