Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 2009z5a din data: 28/02/2020

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 2009z5a

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 143 27/02/2020
 DECIZIE nr. 143 din 27 februarie 2020
privind numirea domnului Dumitru Beianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

2. DECRET 138 27/02/2020
 DECRET nr. 138 din 27 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2020

3. DECRET 139 27/02/2020
 DECRET nr. 139 din 27 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2020

4. DECRET 140 27/02/2020
 DECRET nr. 140 din 27 februarie 2020
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Industrial şi Comercial

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2020

5. DECRET 141 27/02/2020
 DECRET nr. 141 din 27 februarie 2020
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2020

6. DECRET 142 27/02/2020
 DECRET nr. 142 din 27 februarie 2020
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2020

7. DECRET 143 27/02/2020
 DECRET nr. 143 din 27 februarie 2020
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2020

8. DECRET 144 27/02/2020
 DECRET nr. 144 din 27 februarie 2020
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane la 10 iunie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2020

9. DECRET 145 27/02/2020
 DECRET nr. 145 din 27 februarie 2020
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind protecţia investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi la 30 iunie 2019

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2020

10. DECRET 146 27/02/2020
 DECRET nr. 146 din 27 februarie 2020
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind protecţia investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2020

11. ORDIN 1645 26/02/2020
 ORDIN nr. 1.645 din 26 februarie 2020
privind prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna martie 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2020

12. HOTĂRÂRE 5 26/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 5 din 26 februarie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2020 - COM (2019) 486 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

13. HOTĂRÂRE 6 26/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 6 din 26 februarie 2020
referitoare la raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare - COM (2019) 499 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

14. HOTĂRÂRE 7 26/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 7 din 26 februarie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte disciplina financiară începând cu exerciţiul financiar 2021 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 - COM (2019) 580 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

15. HOTĂRÂRE 8 26/02/2020
 HOTĂRÂRE nr. 8 din 26 februarie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2021 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele aferente şi aplicarea regulamentelor respective în anul 2021-COM (2019) 581 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

16. DECIZIE 5 20/02/2020
 DECIZIE nr. 5 din 20 februarie 2020
privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.917/2019 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Călimăneşti Sud, judeţul Vâlcea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi oraşul Călimăneşti, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 252/2019 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

17. ORDIN 692 20/02/2020
 ORDIN nr. 692 din 20 februarie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

18. DECIZIE 197 20/02/2020
 DECIZIE nr. 197 din 20 februarie 2020
privind sancţionarea cu avertisment scris şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară doamnei Basgan Cristiana-Viorela - membru al Consiliului de administraţie la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

19. ORDIN 668 18/02/2020
 ORDIN nr. 668 din 18 februarie 2020
privind încredinţarea unui serviciu de interes economic general către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2020

20. ORDIN 144 05/02/2020
 ORDIN nr. 144 din 5 februarie 2020
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2020

21. ORD DE URGENŢĂ 27 04/02/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

22. DECIZIE 778 28/11/2019
 DECIZIA nr. 778 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 27 februarie 2020

23. DECIZIE 691 31/10/2019
 DECIZIA nr. 691 din 31 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1), ale art. 39 alin. (5) şi ale art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2020

24. DECIZIE 645 17/10/2019
 DECIZIA nr. 645 din 17 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2020


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic