Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1941z3a din data: 09/10/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1941z3a

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 256 08/10/2019
 DECIZIE nr. 256 din 8 octombrie 2019
privind numirea domnului Raul-Cristian Petrescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

2. ORDIN 3231 04/10/2019
 ORDIN nr. 3.231 din 4 octombrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

3. HOTĂRÂRE 47 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 47 din 2 octombrie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind situaţia actuală a politicii comune în domeniul pescuitului şi consultarea referitoare la posibilităţile de pescuit pentru 2020 - COM (2019) 274 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

4. HOTĂRÂRE 48 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 48 din 2 octombrie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE - COM (2019) 260 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

5. HOTĂRÂRE 49 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 49 din 2 octombrie 2019
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Avizul Comisiei privind cererea Bosniei şi Herţegovinei de aderare la Uniunea Europeană - COM (2019) 261 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

6. HOTĂRÂRE 50 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 50 din 2 octombrie 2019
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului şi a capacităţii de inovare a Europei - COM (2019) 330 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

7. HOTĂRÂRE 51 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 51 din 2 octombrie 2019
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Institutul European de Inovare şi Tehnologie (reformare) - COM (2019) 331 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

8. HOTĂRÂRE 52 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 52 din 2 octombrie 2019
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a Planului de acţiune împotriva dezinformării - JOIN (2019) 12 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

9. ORDIN 3195 30/09/2019
 ORDIN nr. 3.195 din 30 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

10. ORDIN 3197 30/09/2019
 ORDIN nr. 3.197 din 30 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

11. ORDIN 1352 30/09/2019
 ORDIN nr. 1.352 din 30 septembrie 2019
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

12. ORDIN 1109 24/09/2019
 ORDIN nr. 1.109 din 24 septembrie 2019
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BEST-CAR LEASING IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

13. ORDIN 1424 24/09/2019
 ORDIN nr. 1.424 din 24 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

14. DECIZIE 22 21/09/2019
 DECIZIE nr. 22/2CN din 21 septembrie 2019
privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2019-2023

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

15. ORDIN 1406 20/09/2019
 ORDIN nr. 1.406 din 20 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

16. ORDIN 1407 20/09/2019
 ORDIN nr. 1.407 din 20 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

17. ORDIN 1184 17/09/2019
 ORDIN nr. 1.184 din 17 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

18. ORDIN 1181 17/09/2019
 ORDIN nr. 1.181 din 17 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019

19. ORDIN 1178 17/09/2019
 ORDIN nr. 1.178 din 17 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

20. ORDIN 591 29/08/2019
 ORDIN nr. 591 din 29 august 2019
privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

21. ORDIN 838 22/08/2019
 ORDIN nr. 838 din 22 august 2019
privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019

22. DECIZIE 424 04/07/2019
 DECIZIA nr. 424 din 4 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 prin raportare la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, precum şi a sintagmei "în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă" din cuprinsul art. 4 alin. (1) al aceluiaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

23. HOTĂRÂRE 26/02/2019
 HOTĂRÂREA din 26 februarie 2019
în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 8 octombrie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic