Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1933z3a din data: 14/08/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1933z3a

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 196 13/08/2019
 DECIZIE nr. 196 din 13 august 2019
privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

2. DECIZIE 197 13/08/2019
 DECIZIE nr. 197 din 13 august 2019
pentru eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

3. DECIZIE 198 13/08/2019
 DECIZIE nr. 198 din 13 august 2019
privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

4. DECIZIE 199 13/08/2019
 DECIZIE nr. 199 din 13 august 2019
privind numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

5. DECIZIE 200 13/08/2019
 DECIZIE nr. 200 din 13 august 2019
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

6. REGULAMENT 13/08/2019
 REGULAMENT-CADRU din 13 august 2019
de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

7. ORDONANŢĂ 11 12/08/2019
 ORDONANŢĂ nr. 11 din 12 august 2019
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

8. ORDONANŢĂ 10 08/08/2019
 ORDONANŢĂ nr. 10 din 8 august 2019
pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

9. HOTĂRÂRE 573 08/08/2019
 HOTĂRÂRE nr. 573 din 8 august 2019
privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

10. HOTĂRÂRE 574 08/08/2019
 HOTĂRÂRE nr. 574 din 8 august 2019
privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

11. HOTĂRÂRE 584 08/08/2019
 HOTĂRÂRE nr. 584 din 8 august 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

12. HOTĂRÂRE 576 08/08/2019
 HOTĂRÂRE nr. 576 din 8 august 2019
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la teren, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

13. DECIZIE 58 06/08/2019
 DECIZIE nr. 58 din 6 august 2019
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 21.504/2018 pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Băile termale CARP Arad, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 241/2018 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

14. ORDIN 2153 02/08/2019
 ORDIN nr. 2.153 din 2 august 2019
privind aprobarea înfiinţării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

15. DECIZIE 57 02/08/2019
 DECIZIE nr. 57 din 2 august 2019
privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.436/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul apă geotermală - Mădăraş, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Mădăraş, aprobată prinOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

16. ORDIN 2098 30/07/2019
 ORDIN nr. 2.098 din 30 iulie 2019
pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

17. ORDIN 418 24/07/2019
 ORDIN nr. 418 din 24 iulie 2019
privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

18. PROCEDURĂ 24/07/2019
 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 24 iulie 2019
pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

19. DECIZIE 56 23/07/2019
 DECIZIE nr. 56 din 23 iulie 2019
privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.439/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal comuna Pericei, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Pericei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019

20. ORDIN 4391 03/07/2019
 ORDIN nr. 4.391 din 3 iulie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Hipocrate" din municipiul Târgu Jiu

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

21. DECIZIE 397 05/06/2019
 DECIZIA nr. 397 din 5 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019

22. DECIZIE 292 07/05/2019
 DECIZIA nr. 292 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă şi ale art. 42 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 13 august 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic