Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1924z5 din data: 14/06/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1924z5

ACTE OFICIALE
1. DECRET 510 13/06/2019
 DECRET nr. 510 din 13 iunie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 13 iunie 2019

2. DECRET 511 13/06/2019
 DECRET nr. 511 din 13 iunie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 13 iunie 2019

3. DECRET 512 13/06/2019
 DECRET nr. 512 din 13 iunie 2019
privind acordarea Drapelului de luptă Bazei Aeriene de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 13 iunie 2019

4. DECRET 513 13/06/2019
 DECRET nr. 513 din 13 iunie 2019
privind înaintarea în gradul de viceamiral cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui contraamiral cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 13 iunie 2019

5. ORD DE URGENŢĂ 41 12/06/2019
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 12 iunie 2019
privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 13 iunie 2019

6. HOTĂRÂRE 377 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 377 din 12 iunie 2019
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţul Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 13 iunie 2019

7. HOTĂRÂRE 378 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 378 din 12 iunie 2019
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 13 iunie 2019

8. ORDIN 69 12/06/2019
 ORDIN nr. 69 din 12 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 183/2018 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 13 iunie 2019

9. ORDIN 70 12/06/2019
 ORDIN nr. 70 din 12 iunie 2019
privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul II al anului 2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 13 iunie 2019

10. ORDIN 72 12/06/2019
 ORDIN nr. 72 din 12 iunie 2019
pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 13 iunie 2019

11. HOTĂRÂRE 402 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 402 din 12 iunie 2019
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit "Observarea exerciţiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul României, conform prevederilor Documentului de la Viena 2011 privind măsurile de creştere a încrederii şi securităţii spaţiului OSCE", organizată de Ministerul Afacerilor Interne prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în perioada 18-21 iunie 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 13 iunie 2019

12. HOTĂRÂRE 403 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 403 din 12 iunie 2019
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile organizate în cadrul Zilei distinşilor vizitatori pentru exerciţiul multinaţional SABER GUARDIAN-19, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul American din Europa, în România, în perioada 31 mai - 24 iunie 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 13 iunie 2019

13. HOTĂRÂRE 24 12/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 24 din 12 iunie 2019
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 14 iunie 2019

14. ORDIN 562 07/06/2019
 ORDIN nr. 562 din 7 iunie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 13 iunie 2019

15. ORDIN 854 06/06/2019
 ORDIN nr. 854 din 6 iunie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 13 iunie 2019

16. ORDIN 1881 06/06/2019
 ORDIN nr. 1.881 din 6 iunie 2019
privind instituirea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puţin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul iniţiativei "DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate" prin Programul operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 14 iunie 2019

17. ORDIN 553 05/06/2019
 ORDIN nr. 553 din 5 iunie 2019
privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanţă

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 14 iunie 2019

18. RECTIFICARE 214 09/04/2019
 RECTIFICARE nr. 214 din 9 aprilie 2019
referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 214 din 9 aprilie 2019

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 13 iunie 2019

19. DECIZIE 867 18/12/2018
 DECIZIA nr. 867 din 18 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 13 iunie 2019

20. DECIZIE 781 29/11/2018
 DECIZIA nr. 781 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 14 iunie 2019

21. DECIZIE 782 29/11/2018
 DECIZIA nr. 782 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 14 iunie 2019

22. DECIZIE 673 06/11/2018
 DECIZIA nr. 673 din 6 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 13 iunie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic