Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1924z3 din data: 12/06/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1924z3

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 5 11/06/2019
 DECIZIE nr. 5 din 11 iunie 2019
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 11-16 iunie 2019

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

2. DECIZIE 115 11/06/2019
 DECIZIE nr. 115 din 11 iunie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Loredana Hristodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

3. DECIZIE 116 11/06/2019
 DECIZIE nr. 116 din 11 iunie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ionuţ Cătălin Gheran a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

4. DECIZIE 117 11/06/2019
 DECIZIE nr. 117 din 11 iunie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen-Florentina Ţintă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

5. DECIZIE 118 11/06/2019
 DECIZIE nr. 118 din 11 iunie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Mariana Cristea

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

6. DECRET 509 11/06/2019
 DECRET nr. 509 din 11 iunie 2019
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 11 iunie 2019

7. DECIZIE 14 11/06/2019
 DECIZIA nr. 14 din 8 aprilie 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 11 iunie 2019

8. ORDIN 2342 06/06/2019
 ORDIN nr. 2.342 din 6 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

9. ORDIN 2341 06/06/2019
 ORDIN nr. 2.341 din 6 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

10. ORDIN 4223 05/06/2019
 ORDIN nr. 4.223 din 5 iunie 2019
privind abrogarea Ordinului ministrului învăţământului nr. 4.055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

11. ORDIN 4217 04/06/2019
 ORDIN nr. 4.217 din 4 iunie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.933/2017 privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 12 iunie 2019

12. ORDIN 901 04/06/2019
 ORDIN nr. 901 din 4 iunie 2019
pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 12 iunie 2019

13. ORDIN 4215 04/06/2019
 ORDIN nr. 4.215 din 4 iunie 2019
pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 12 iunie 2019

14. HOTĂRÂRE 366 03/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 366 din 3 iunie 2019
privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 12 iunie 2019

15. HOTĂRÂRE 367 03/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 367 din 3 iunie 2019
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 12 iunie 2019

16. HOTĂRÂRE 368 03/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 368 din 3 iunie 2019
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 12 iunie 2019

17. HOTĂRÂRE 353 30/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 353 din 30 mai 2019
pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 146,0177 ha şi pentru aprobarea ocupării temporare pentru o perioadă de 2 ani a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 4,3016 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea realizării obiectivului "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina-Reşiţa"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

18. ORDIN 520 28/05/2019
 ORDIN nr. 520 din 28 mai 2019
privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 12 iunie 2019

19. ORDIN 869 23/05/2019
 ORDIN nr. 869 din 23 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

20. ORDIN 863 22/05/2019
 ORDIN nr. 863 din 22 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

21. ORDIN 2214 22/05/2019
 ORDIN nr. 2.214 din 22 mai 2019
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 11 iunie 2019

22. INSTRUCŢIUNI 22/05/2019
 INSTRUCŢIUNI din 22 mai 2019
de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 11 iunie 2019

23. ORDIN 1795 22/05/2019
 ORDIN nr. 1.795 din 22 mai 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Vălenii de Munte din judeţul Prahova în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 12 iunie 2019

24. ORDIN 2488 21/05/2019
 ORDIN nr. 2.488 din 21 mai 2019
pentru reacreditarea Complexului Muzeal Naţional "Moldova" din Iaşi

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

25. ORDIN 856 20/05/2019
 ORDIN nr. 856 din 20 mai 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59), Rezoluţia MEPC.184(59) şi Rezoluţia MEPC.259(68)

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

26. ORDIN 857 20/05/2019
 ORDIN nr. 857 din 20 mai 2019
pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (ECAs şi EEDI cerut pentru navele de marfă tip ro-ro şi navele de pasageri tip ro-ro), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.301(72) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

27. ORDIN 858 20/05/2019
 ORDIN nr. 858 din 20 mai 2019
pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

28. ORDIN 67 16/05/2019
 ORDIN nr. 67 din 16 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

29. ORDIN 1769 16/05/2019
 ORDIN nr. 1.769 din 16 mai 2019
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 3/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

30. ORDIN 4007 15/05/2019
 ORDIN nr. 4.007 din 15 mai 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

31. ORDIN 572 14/05/2019
 ORDIN nr. 572 din 14 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

32. ORDIN 296 09/05/2019
 ORDIN nr. 296 din 9 mai 2019
pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 12 iunie 2019

33. ORDIN 2346 06/05/2019
 ORDIN nr. 2.346 din 6 mai 2019
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat în satul Războienii de Jos, comuna Războieni, judeţul Neamţ, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Monumentul dedicat eroilor de la Valea Albă, în categoria III - for public, m - monument, grupa valorică B

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 12 iunie 2019

34. DECIZIE 11 08/04/2019
 DECIZIA nr. 11 din 8 aprilie 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 12 iunie 2019

35. DECIZIE 172 26/03/2019
 DECIZIA nr. 172 din 26 martie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 12 iunie 2019

36. DECIZIE 827 11/12/2018
 DECIZIA nr. 827 din 11 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

37. DECIZIE 777 29/11/2018
 DECIZIA nr. 777 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 15-16 şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

38. DECIZIE 778 29/11/2018
 DECIZIA nr. 778 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 11 iunie 2019

39. ORDIN 835 25/10/2018
 ORDIN nr. 835 din 25 octombrie 2018
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 11 iunie 2019

40. INSTRUCŢIUNI 25/10/2018
 INSTRUCŢIUNI din 25 octombrie 2018
de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 11 iunie 2019

41. REZOLUŢIE 301 13/04/2018
 REZOLUŢIE MEPC.301(72) din 13 aprilie 2018
privind Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

42. REZOLUŢIE 292 07/07/2017
 REZOLUŢIE MEPC.292(71) din 7 iulie 2017
privind Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic