Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1922z3 din data: 29/05/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1922z3

ACTE OFICIALE
1. CUANTUM TOTAL 29/05/2019
 CUANTUMUL TOTAL din 29 mai 2019
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată din România

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019

2. COMUNICAT 28/05/2019
 COMUNICAT din 28 mai 2019
privind dispoziţiile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, forma în vigoare anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 mai 2019

3. HOTĂRÂRE 4 25/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 4/H din 25 mai 2019
privind modificarea art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/H/2019

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

4. LEGE 109 24/05/2019
 LEGE nr. 109 din 24 mai 2019
privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

5. DECRET 466 24/05/2019
 DECRET nr. 466 din 24 mai 2019
pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

6. LEGE 111 24/05/2019
 LEGE nr. 111 din 24 mai 2019
pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

7. DECRET 468 24/05/2019
 DECRET nr. 468 din 24 mai 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

8. LEGE 106 24/05/2019
 LEGE nr. 106 din 24 mai 2019
pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 29 mai 2019

9. DECRET 463 24/05/2019
 DECRET nr. 463 din 24 mai 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 29 mai 2019

10. LEGE 107 24/05/2019
 LEGE nr. 107 din 24 mai 2019
privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 29 mai 2019

11. DECRET 464 24/05/2019
 DECRET nr. 464 din 24 mai 2019
pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 29 mai 2019

12. LEGE 108 24/05/2019
 LEGE nr. 108 din 24 mai 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

13. DECRET 465 24/05/2019
 DECRET nr. 465 din 24 mai 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

14. LEGE 110 24/05/2019
 LEGE nr. 110 din 24 mai 2019
pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

15. DECRET 467 24/05/2019
 DECRET nr. 467 din 24 mai 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

16. HOTĂRÂRE 327 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 327 din 23 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

17. HOTĂRÂRE 328 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 328 din 23 mai 2019
privind recunoaşterea Asociaţiei "Clubul Sportiv Academia de Fotbal Gică Popescu" ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

18. HOTĂRÂRE 330 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 330 din 23 mai 2019
privind recunoaşterea Asociaţiei Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

19. HOTĂRÂRE 314 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 314 din 23 mai 2019
privind modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru constituirea dreptului de administrare în favoarea Aeroclubului României şi pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019

20. HOTĂRÂRE 325 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 325 din 23 mai 2019
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019

21. NORMĂ 23/05/2019
 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2019
de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019

22. HOTĂRÂRE 311 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 311 din 23 mai 2019
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

23. HOTĂRÂRE 312 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 312 din 23 mai 2019
pentru modificarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

24. HOTĂRÂRE 317 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 317 din 23 mai 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

25. HOTĂRÂRE 321 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 321 din 23 mai 2019
pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

26. HOTĂRÂRE 322 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 322 din 23 mai 2019
pentru modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

27. DECIZIE 621 16/05/2019
 DECIZIE nr. 621 din 16 mai 2019
privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Regio Călători" - S.R.L., aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Astra Trans Carpatic" - S.R.L., aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 29 mai 2019

28. ORDIN 97 08/05/2019
 ORDIN nr. M.97 din 8 mai 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019

29. ORDIN 2362 08/05/2019
 ORDIN nr. 2.362 din 8 mai 2019
pentru reacreditarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

30. ORDIN 2363 08/05/2019
 ORDIN nr. 2.363 din 8 mai 2019
pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

31. DECIZIE 620 06/05/2019
 DECIZIE nr. 620 din 6 mai 2019
privind stabilirea valorii compensaţiei unitare pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligaţiei de serviciu public, pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2019, ca urmare a Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 şi în conformitate cu bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară pe anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei din Adresa MT-DE nr. 1.464/13.872 din 10.04.2019

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

32. ORDIN 792 24/04/2019
 ORDIN nr. 792 din 24 aprilie 2019
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019

33. DECIZIE 10 17/04/2019
 DECIZIA nr. 10 din 17 aprilie 2019
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: "Poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor în cauza disjunsă cu privire la aceşti din urmă participanţi?"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 28 mai 2019

34. DECIZIE 15 08/04/2019
 DECIZIA nr. 15 din 8 aprilie 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 29 mai 2019

35. RECTIFICARE 149 19/03/2019
 RECTIFICARE nr. 149 din 19 martie 2019
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 149/2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 29 mai 2019

36. DECIZIE 11 11/03/2019
 DECIZIA nr. 11 din 11 martie 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1), (1^1) şi (1^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 28 mai 2019

37. DECIZIE 108 28/02/2019
 DECIZIA nr. 108 din 28 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968, ale art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală şi ale art. 3, art. 4 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

38. DECIZIE 55 22/01/2019
 DECIZIA nr. 55 din 22 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 alin. (1) şi alin. (2) şi ale art. 341 alin. (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 28 mai 2019

39. DECIZIE 57 22/01/2019
 DECIZIA nr. 57 din 22 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 380 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 28 mai 2019

40. DECIZIE 38 17/01/2019
 DECIZIA nr. 38 din 17 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 28 mai 2019

41. DECIZIE 854 18/12/2018
 DECIZIA nr. 854 din 18 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (5) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 28 mai 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic