Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1922z2 din data: 28/05/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1922z2

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 97 27/05/2019
 DECIZIE nr. 97 din 27 mai 2019
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ramona-Ioana Bruynseels din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 27 mai 2019

2. ORDIN 314 24/05/2019
 ORDIN nr. 314 din 24 mai 2019
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 27 mai 2019

3. ORDIN 315 24/05/2019
 ORDIN nr. 315 din 24 mai 2019
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.391/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 27 mai 2019

4. HOTĂRÂRE 310 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 310 din 23 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 413 din 27 mai 2019

5. HOTĂRÂRE 302 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 302 din 23 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională "Închideri de Mine Valea Jiului" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 27 mai 2019

6. HOTĂRÂRE 306 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 306 din 23 mai 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 27 mai 2019

7. ORDIN 798 23/05/2019
 ORDIN nr. 798 din 23 mai 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 27 mai 2019

8. ORD DE URGENŢĂ 33 23/05/2019
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 mai 2019
pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 27 mai 2019

9. HOTĂRÂRE 308 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 308 din 23 mai 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 27 mai 2019

10. HOTĂRÂRE 313 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 313 din 23 mai 2019
pentru modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 28 mai 2019

11. ORDIN 105 21/05/2019
 ORDIN nr. M.105 din 21 mai 2019
pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum şi pentru instituirea unor reguli temporare privind încadrarea posturilor permanente în străinătate

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 413 din 27 mai 2019

12. ORDIN 60 20/05/2019
 ORDIN nr. 60 din 20 mai 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 28 mai 2019

13. ORDIN 3971 06/05/2019
 ORDIN nr. 3.971 din 6 mai 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Albă ca Zăpada" din municipiul Giurgiu

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 27 mai 2019

14. ORDIN 785 23/04/2019
 ORDIN nr. 785 din 23 aprilie 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 27 mai 2019

15. DECIZIE 156 14/03/2019
 DECIZIA nr. 156 din 14 martie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 27 mai 2019

16. DECIZIE 113 28/02/2019
 DECIZIA nr. 113 din 28 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 27 mai 2019

17. DECIZIE 91 21/02/2019
 DECIZIA nr. 91 din 21 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 28 mai 2019

18. ORDIN 2106 15/02/2019
 ORDIN nr. 2.106 din 15 februarie 2019
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală str. A I-A nr. 202, Sulina, judeţul Tulcea, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Locuinţa inginerului-şef al CED - corp C6, nc 30460-C6 în categoria m - monument, II - arhitectură, în grupa valorică B

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 413 din 27 mai 2019

19. DECIZIE 835 13/12/2018
 DECIZIA nr. 835 din 13 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 216 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 27 mai 2019

20. DECIZIE 610 02/10/2018
 DECIZIA nr. 610 din 2 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1), şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, ale art. 14 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 413 din 27 mai 2019

21. LEGE (R) 302 28/06/2004
 LEGEA nr. 302 din 26 iunie 2004 (*republicată*)
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 27 mai 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic