Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1919z5 din data: 10/05/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1919z5

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 57 08/05/2019
 ORDIN nr. 57 din 8 mai 2019
privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 9 mai 2019

2. DECRET 442 08/05/2019
 DECRET nr. 442 din 8 mai 2019
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

3. HOTĂRÂRE 270 08/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 270 din 8 mai 2019
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

4. HOTĂRÂRE 271 08/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 271 din 8 mai 2019
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa - (clădire S + P + 1E + M, pod parţial şi rampa de acces către subsol) şi lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, reţele utilităţi, zid de apărare şi balustradă)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

5. HOTĂRÂRE 278 08/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 278 din 8 mai 2019
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

6. HOTĂRÂRE 279 08/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 279 din 8 mai 2019
privind preluarea şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Satu Mare, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

7. LEGE 98 08/05/2019
 LEGE nr. 98 din 8 mai 2019
privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019

8. DECRET 436 08/05/2019
 DECRET nr. 436 din 8 mai 2019
pentru promulgarea Legii privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019

9. LEGE 100 08/05/2019
 LEGE nr. 100 din 8 mai 2019
privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019

10. DECRET 438 08/05/2019
 DECRET nr. 438 din 8 mai 2019
pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019

11. LEGE 99 08/05/2019
 LEGE nr. 99 din 8 mai 2019
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

12. DECRET 437 08/05/2019
 DECRET nr. 437 din 8 mai 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

13. LEGE 102 08/05/2019
 LEGE nr. 102 din 8 mai 2019
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

14. DECRET 440 08/05/2019
 DECRET nr. 440 din 8 mai 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

15. HOTĂRÂRE 272 08/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 272 din 8 mai 2019
privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

16. HOTĂRÂRE 273 08/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 273 din 8 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

17. HOTĂRÂRE 274 08/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 274 din 8 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

18. HOTĂRÂRE 276 08/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 276 din 8 mai 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 10 mai 2019

19. ORDIN 2140 06/05/2019
 ORDIN nr. 2.140 din 6 mai 2019
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

20. ORDIN 92 02/05/2019
 ORDIN nr. M.92 din 2 mai 2019
pentru modificarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

21. ORDIN 2113 25/04/2019
 ORDIN nr. 2.113 din 25 aprilie 2019
privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 9 mai 2019

22. ORDIN 765 22/04/2019
 ORDIN nr. 765 din 22 aprilie 2019
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 9 mai 2019

23. ORDIN 1624 22/04/2019
 ORDIN nr. 1.624 din 22 aprilie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sâncel din judeţul Alba în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

24. ORDIN 134 18/04/2019
 ORDIN nr. 134 din 18 aprilie 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019

25. ORDIN 393 18/04/2019
 ORDIN nr. 393 din 18 aprilie 2019
pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019

26. RECTIFICARE 64 18/04/2019
 RECTIFICARE nr. 64 din 18 aprilie 2019
referitoare la Legea nr. 64/2019

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

27. ORDIN 153 17/04/2019
 ORDIN nr. 153 din 17 aprilie 2019
privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 9 mai 2019

28. ORDIN 204 17/04/2019
 ORDIN nr. 204 din 17 aprilie 2019
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România şi a Instrucţiunilor tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

29. METODOLOGIE 17/04/2019
 METODOLOGIE din 17 aprilie 2019
de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

30. INSTRUCŢIUNI 17/04/2019
 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 17 aprilie 2019
privind activitatea titularilor de acorduri petroliere

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

31. ORDIN 406 16/04/2019
 ORDIN nr. 406 din 16 aprilie 2019
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377/2017

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019

32. REGULAMENT 16/04/2019
 REGULAMENT din 16 aprilie 2019
pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377/2017

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019

33. ORDIN 402 12/04/2019
 ORDIN nr. 402 din 12 aprilie 2019
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MAXIM LEASING IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 9 mai 2019

34. ORDIN 1161 12/04/2019
 ORDIN nr. 1.161 din 12 aprilie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Luica din judeţul Călăraşi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

35. ORDIN 1162 12/04/2019
 ORDIN nr. 1.162 din 12 aprilie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Cristian din judeţul Sibiu

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

36. ORDIN 3879 11/04/2019
 ORDIN nr. 3.879 din 11 aprilie 2019
privind modificarea programelor şcolare pentru limbi moderne din ciclul inferior şi superior al liceului - filiera teoretică, toate profilurile şi specializările; filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.458/2004

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

37. ORDIN 3880 11/04/2019
 ORDIN nr. 3.880 din 11 aprilie 2019
privind modificarea programelor şcolare pentru limbi moderne din ciclul inferior şi superior al liceului - filiera teoretică, toate profilurile şi specializările; filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.410/2006

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

38. ORDIN 3881 11/04/2019
 ORDIN nr. 3.881 din 11 aprilie 2019
privind modificarea programelor şcolare pentru limbi moderne din ciclul inferior şi superior al liceului - filiera teoretică, toate profilurile şi specializările; filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.598/2004

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

39. ORDIN 3889 11/04/2019
 ORDIN nr. 3.889 din 11 aprilie 2019
pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate secret de stat şi secret de serviciu în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019

40. DECIZIE 54 22/01/2019
 DECIZIA nr. 54 din 22 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 9 mai 2019

41. DECIZIE 44 22/01/2019
 DECIZIA nr. 44 din 22 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, raportate la art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 9 mai 2019

42. DECIZIE 41 22/01/2019
 DECIZIA nr. 41 din 22 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019

43. DECIZIE 623 04/10/2018
 DECIZIA nr. 623 din 4 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 10 mai 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic