Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1919z4a din data: 09/05/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1919z4a

ACTE OFICIALE
1. ORD DE URGENŢĂ 28 08/05/2019
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 8 mai 2019
pentru modificarea art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 mai 2019

2. ORD DE URGENŢĂ 29 08/05/2019
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 8 mai 2019
privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 mai 2019

3. DECIZIE 86 08/05/2019
 DECIZIE nr. 86 din 8 mai 2019
privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicolae Liviu Popa din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 mai 2019

4. DECIZIE 87 08/05/2019
 DECIZIE nr. 87 din 8 mai 2019
privind numirea domnului Ion Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 mai 2019

5. HOTĂRÂRE 16 07/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 16 din 7 mai 2019
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 8 mai 2019

6. LEGE 94 07/05/2019
 LEGE nr. 94 din 7 mai 2019
privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 9 mai 2019

7. DECRET 432 07/05/2019
 DECRET nr. 432 din 7 mai 2019
pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 9 mai 2019

8. LEGE 96 07/05/2019
 LEGE nr. 96 din 7 mai 2019
pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Româneşti"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 9 mai 2019

9. DECRET 434 07/05/2019
 DECRET nr. 434 din 7 mai 2019
privind promulgarea Legii pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Româneşti"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 9 mai 2019

10. LEGE 97 07/05/2019
 LEGE nr. 97 din 7 mai 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 9 mai 2019

11. DECRET 435 07/05/2019
 DECRET nr. 435 din 7 mai 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 9 mai 2019

12. ORDIN 646 25/04/2019
 ORDIN nr. 646 din 25 aprilie 2019
privind aprobarea documentaţiei pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 8 mai 2019

13. HOTĂRÂRE 267 24/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 267 din 24 aprilie 2019
privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru raportarea politicilor şi măsurilor şi pentru raportarea prognozelor emisiilor şi reţinerilor de gaze cu efect de seră

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 8 mai 2019

14. PLAN 24/04/2019
 PLAN din 24 aprilie 2019
cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) raportului privind politicile şi măsurile, precum şi a raportului privind prognozele referitoare la emisiile şi reţinerile de gaze cu efect de seră

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 8 mai 2019

15. DECIZIE 27 18/04/2019
 DECIZIE nr. 27 din 18 aprilie 2019
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 5.730/2004 pentru exploatarea resurselor de andezit industrial şi de construcţie în perimetrul Brătuleasa, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "ECA 2000" - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 177/2008

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 8 mai 2019

16. DECIZIE 28 18/04/2019
 DECIZIE nr. 28 din 18 aprilie 2019
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 6.382/2005 pentru exploatarea resurselor de andezit industrial şi de construcţie în perimetrul Valea Dosului, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "ECA 2000" - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 178/2008

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 8 mai 2019

17. HOTĂRÂRE 231 18/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 231 din 18 aprilie 2019
privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

18. HOTĂRÂRE 240 18/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 240 din 18 aprilie 2019
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Giurgiu, Braşov şi Gorj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

19. HOTĂRÂRE 241 18/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 241 din 18 aprilie 2019
privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Iaşi, Arad, Brăila, Constanţa, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

20. HOTĂRÂRE 242 18/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 242 din 18 aprilie 2019
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

21. HOTĂRÂRE 243 18/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 243 din 18 aprilie 2019
privind modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

22. HOTĂRÂRE 244 18/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 244 din 18 aprilie 2019
pentru aprobarea închirierii unor spaţii din imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

23. HOTĂRÂRE 245 18/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 245 din 18 aprilie 2019
privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

24. ORDIN 132 17/04/2019
 ORDIN nr. 132 din 17 aprilie 2019
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

25. ORDIN 81 12/04/2019
 ORDIN nr. 81 din 12 aprilie 2019
pentru aprobarea Normelor privind transparenţa decizională în procesul de autorizare a instalaţiilor nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 8 mai 2019

26. NORMĂ 12/04/2019
 NORME din 12 aprilie 2019
privind transparenţa decizională în procesul de autorizare a instalaţiilor nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 8 mai 2019

27. ORDIN 2180 27/03/2019
 ORDIN nr. 2.180 din 27 martie 2019
privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat la adresa poştală Fundacul Bălcescu Nicolae 6, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având cod LMI IS-II-m-B-03717

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 8 mai 2019

28. DECIZIE 142 13/03/2019
 DECIZIA nr. 142 din 13 martie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 8 mai 2019

29. DECIZIE 873 18/12/2018
 DECIZIA nr. 873 din 18 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 din Legea dialogului social nr. 62/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 8 mai 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic