Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1916z5a din data: 19/04/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1916z5a

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 76 18/04/2019
 DECIZIE nr. 76 din 18 aprilie 2019
pentru revocarea domnului Robert-Iulian Stănescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 18 aprilie 2019

2. DECIZIE 77 18/04/2019
 DECIZIE nr. 77 din 18 aprilie 2019
pentru numirea domnului Ioan-Petru Căprariu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 18 aprilie 2019

3. DECIZIE 78 18/04/2019
 DECIZIE nr. 78 din 18 aprilie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Monaliza Elena Cîrstea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 18 aprilie 2019

4. DECIZIE 79 18/04/2019
 DECIZIE nr. 79 din 18 aprilie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi de către domnul Dantes Nicolae Bratu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 18 aprilie 2019

5. CUANTUM TOTAL 18/04/2019
 CUANTUMUL TOTAL din 18 aprilie 2019
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Noua Românie

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 18 aprilie 2019

6. ORDIN 53 17/04/2019
 ORDIN nr. 53 din 17 aprilie 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali eligibili

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 18 aprilie 2019

7. ORDIN 52 17/04/2019
 ORDIN nr. 52 din 17 aprilie 2019
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 18 aprilie 2019

8. METODOLOGIE 17/04/2019
 METODOLOGIE din 17 aprilie 2019
de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 18 aprilie 2019

9. HOTĂRÂRE 19 17/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 19 din 17 aprilie 2019
privind numirea vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 18 aprilie 2019

10. ORDIN 1086 17/04/2019
 ORDIN nr. 1.086 din 17 aprilie 2019
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 18 aprilie 2019

11. ORDIN 748 16/04/2019
 ORDIN nr. 748 din 16 aprilie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 18 aprilie 2019

12. HOTĂRÂRE 1 12/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 12 aprilie 2019
privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2018 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 18 aprilie 2019

13. ORDIN 44 11/04/2019
 ORDIN nr. 44 din 11 aprilie 2019
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 18 aprilie 2019

14. ORDIN 45 11/04/2019
 ORDIN nr. 45 din 11 aprilie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 18 aprilie 2019

15. ORDIN 3870 09/04/2019
 ORDIN nr. 3.870 din 9 aprilie 2019
pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.005/2014

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 18 aprilie 2019

16. ORDIN 618 08/04/2019
 ORDIN nr. 618 din 8 aprilie 2019
privind ieşirea din vigoare a unui tratat internaţional

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 19 aprilie 2019

17. HOTĂRÂRE 199 03/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 199 din 3 aprilie 2019
privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior anului 1990

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 19 aprilie 2019

18. ORDIN 358 02/04/2019
 ORDIN nr. 358 din 2 aprilie 2019
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii ZAPLO IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 19 aprilie 2019

19. ORDIN 359 02/04/2019
 ORDIN nr. 359 din 2 aprilie 2019
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii SIGMA LEASING IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 19 aprilie 2019

20. ORDIN 1039 28/03/2019
 ORDIN nr. 1.039 din 28 martie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 306 din 19 aprilie 2019

21. ORDIN 3745 22/03/2019
 ORDIN nr. 3.745 din 22 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "industrie textilă şi pielărie", calificarea profesională "confecţioner produse textile", domeniul "agricultură", calificarea profesională "lucrător în agroturism", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "cofetar-patiser" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Special din comuna Ştefan cel Mare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 18 aprilie 2019

22. ORDIN 3708 20/03/2019
 ORDIN nr. 3.708 din 20 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Teddybar" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 19 aprilie 2019

23. ORDIN 3709 20/03/2019
 ORDIN nr. 3.709 din 20 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Kiţy Biţy" din municipiul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 19 aprilie 2019

24. ORDIN 3710 20/03/2019
 ORDIN nr. 3.710 din 20 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie-14 decembrie 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 19 aprilie 2019

25. ORDIN 3711 20/03/2019
 ORDIN nr. 3.711 din 20 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Theos Speranţa" din municipiul Arad

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 19 aprilie 2019

26. ORDIN 3712 20/03/2019
 ORDIN nr. 3.712 din 20 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Green Land" din municipiul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 19 aprilie 2019

27. ORDIN 3713 20/03/2019
 ORDIN nr. 3.713 din 20 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Anastasya" din comuna Corbeanca

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 19 aprilie 2019

28. ORDIN 269 20/03/2019
 ORDIN nr. 269 din 20 martie 2019
privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 19 aprilie 2019

29. PROCEDURĂ 20/03/2019
 PROCEDURĂ din 20 martie 2019
pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 19 aprilie 2019

30. ORDIN 935 18/03/2019
 ORDIN nr. 935 din 18 martie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 18 aprilie 2019

31. ORDIN 934 18/03/2019
 ORDIN nr. 934 din 18 martie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 21 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 306 din 19 aprilie 2019

32. ORDIN 870 13/03/2019
 ORDIN nr. 870 din 13 martie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 18 aprilie 2019

33. DECIZIE 816 11/12/2018
 DECIZIA nr. 816 din 11 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, şi ale art. 2 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 19 aprilie 2019

34. DECIZIE 683 06/11/2018
 DECIZIA nr. 683 din 6 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 18 aprilie 2019

35. DECIZIE 666 30/10/2018
 DECIZIA nr. 666 din 30 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. c) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 19 aprilie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic