Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1916z4 din data: 18/04/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1916z4

ACTE OFICIALE
1. COMUNICAT 17/04/2019
 COMUNICAT din 17 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 38 – 39 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 aprilie 2019

2. HOTĂRÂRE 8 17/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 8 din 17 aprilie 2019
privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ cu privire la probleme de interes naţional

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

3. HOTĂRÂRE 9 17/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 9 din 17 aprilie 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2017 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

4. HOTĂRÂRE 10 17/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 10 din 17 aprilie 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

5. HOTĂRÂRE 11 17/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 11 din 17 aprilie 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

6. ORDIN 280 17/04/2019
 ORDIN nr. 280 din 17 aprilie 2019
pentru aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului privat al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferent infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agigea din judeţul Constanţa

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

7. LEGE 62 15/04/2019
 LEGE nr. 62 din 15 aprilie 2019
privind activitatea consulară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 18 aprilie 2019

8. DECRET 360 15/04/2019
 DECRET nr. 360 din 15 aprilie 2019
pentru promulgarea Legii privind activitatea consulară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 18 aprilie 2019

9. ORDIN 2021 11/04/2019
 ORDIN nr. 2.021 din 11 aprilie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 116/2019 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2019, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 18 aprilie 2019

10. HOTĂRÂRE 212 10/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 212 din 10 aprilie 2019
privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi din portul mineralier Galaţi şi portul Isaccea, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 17 aprilie 2019

11. HOTĂRÂRE 211 10/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 211 din 10 aprilie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare DN 29D Botoşani-Ştefăneşti, km 2+800-km 18+500 şi km 21+800-km 48+146", judeţul Botoşani

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 18 aprilie 2019

12. HOTĂRÂRE 221 10/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 221 din 10 aprilie 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 18 aprilie 2019

13. HOTĂRÂRE 226 10/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 226 din 10 aprilie 2019
privind stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 18 aprilie 2019

14. ORDIN 267 09/04/2019
 ORDIN nr. 267 din 9 aprilie 2019
pentru aprobarea condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

15. ORDIN 66 08/04/2019
 ORDIN nr. M.66 din 8 aprilie 2019
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare esenţiale destinate să asigure interesele de securitate ale statului român, precum şi a Secretariatului tehnic al acesteia

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 17 aprilie 2019

16. RAPORT 6420 02/04/2019
 RAPORT nr. 6.420 din 2 aprilie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Blocul Unităţii Naţionale

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

17. RAPORT 6441 02/04/2019
 RAPORT nr. 6.441 din 2 aprilie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Erdelyi Magyar Neppart - Partidul Popular Maghiar din Transilvania

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

18. ORDIN 3704 20/03/2019
 ORDIN nr. 3.704 din 20 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie-7 decembrie 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 18 aprilie 2019

19. ORDIN 3705 20/03/2019
 ORDIN nr. 3.705 din 20 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "sportiv", calificarea profesională "instructor sportiv", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională "tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Henri Coandă" din municipiul Buzău

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

20. ORDIN 3706 20/03/2019
 ORDIN nr. 3.706 din 20 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Rădăuţi

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

21. RAPORT 4531 15/03/2019
 RAPORT nr. 4.531 din 15 martie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Democrată a Romilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 18 aprilie 2019

22. DECIZIE 808 06/12/2018
 DECIZIA nr. 808 din 6 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) şi (3), art. 346 alin. (1) şi (4^1) şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 17 aprilie 2019

23. DECIZIE 710 20/11/2018
 DECIZIA nr. 710 din 20 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, a prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 18 aprilie 2019

24. DECIZIE 711 20/11/2018
 DECIZIA nr. 711 din 20 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. a) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 18 aprilie 2019

25. LEGE (R) 307 12/07/2006
 LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*)
privind apărarea împotriva incendiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 17 aprilie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic