Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1915z3 din data: 10/04/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1915z3

ACTE OFICIALE
1. COMUNICAT 09/04/2019
 COMUNICAT din 9 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. 19 alin. (13) şi alin. (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 aprilie 2019

2. COMUNICAT 09/04/2019
 COMUNICAT din 9 aprilie 2019
privind dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 aprilie 2019

3. LEGE 58 08/04/2019
 LEGE nr. 58 din 8 aprilie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 10 aprilie 2019

4. DECRET 210 08/04/2019
 DECRET nr. 210 din 8 aprilie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 10 aprilie 2019

5. ORDIN 3860 04/04/2019
 ORDIN nr. 3.860 din 4 aprilie 2019
privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 10 aprilie 2019

6. HOTĂRÂRE 202 03/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 202 din 3 aprilie 2019
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 10 aprilie 2019

7. HOTĂRÂRE 208 03/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 208 din 3 aprilie 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 10 aprilie 2019

8. HOTĂRÂRE 203 03/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 203 din 3 aprilie 2019
privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 10 aprilie 2019

9. ORDIN 124 02/04/2019
 ORDIN nr. 124 din 2 aprilie 2019
privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 28 martie 2019 pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 10 aprilie 2019

10. ORDIN 513 02/04/2019
 ORDIN nr. 513 din 2 aprilie 2019
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 10 aprilie 2019

11. ORDIN 1456 02/04/2019
 ORDIN nr. 1.456 din 2 aprilie 2019
privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 10 aprilie 2019

12. DECIZIE 1 28/03/2019
 DECIZIE nr. 1 din 28 martie 2019
pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 10 aprilie 2019

13. ORDIN 521 28/03/2019
 ORDIN nr. 521 din 28 martie 2019
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi pentru serviciile de emitere a atestatelor de expert, NTLH-079

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 10 aprilie 2019

14. ORDIN 857 28/03/2019
 ORDIN nr. 857 din 28 martie 2019
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 10 aprilie 2019

15. ORDIN 50 22/03/2019
 ORDIN nr. 50 din 22 martie 2019
privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 10 aprilie 2019

16. ORDIN 3750 22/03/2019
 ORDIN nr. 3.750 din 22 martie 2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 10 aprilie 2019

17. REGULAMENT 22/03/2019
 REGULAMENT din 22 martie 2019
de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 10 aprilie 2019

18. ORDIN 3676 14/03/2019
 ORDIN nr. 3.676 din 14 martie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Regina Maria" din municipiul Buzău

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 10 aprilie 2019

19. HOTĂRÂRE 3 13/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 3 din 13 martie 2019
privind aprobarea Metodologiei de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 10 aprilie 2019

20. METODOLOGIE 13/03/2019
 METODOLOGIE din 13 martie 2019
de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 10 aprilie 2019

21. RECTIFICARE 89 15/02/2019
 RECTIFICARE nr. 89 din 15 februarie 2019
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 89/2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 10 aprilie 2019

22. ANEXĂ 13/02/2019
 ANEXĂ din 13 februarie 2019
conţinând anexele nr. 1 - 21 ale Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.635/2019, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 bis din 8 aprilie 2019

23. DECIZIE 2 19/01/2019
 DECIZIE nr. 2/2CN din 19 ianuarie 2019
pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară

EMITENT: Colegiul Medicilor Dentişti din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 10 aprilie 2019

24. CONTRACT MUNCĂ 49 17/01/2019
 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 49 din 17 ianuarie 2019
la nivel de grup de unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pe anii 2019-2020

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 1 din 9 aprilie 2019

25. DECIZIE 27 17/01/2019
 DECIZIA nr. 27 din 17 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 58 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 10 aprilie 2019

26. DECIZIE 28 17/01/2019
 DECIZIA nr. 28 din 17 ianuarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68^5 alin. (7) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 10 aprilie 2019

27. DECIZIE 1 15/01/2019
 DECIZIA nr. 1 din 15 ianuarie 2019
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal lipseşte tipicitatea ca trăsătură esenţială a infracţiunii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 270 din 9 aprilie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic