Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1915z1 din data: 08/04/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1915z1

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 4 05/04/2019
 DECIZIE nr. 4 din 5 aprilie 2019
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-10 aprilie 2019

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

2. DECRET 204 05/04/2019
 DECRET nr. 204 din 5 aprilie 2019
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

3. DECRET 205 05/04/2019
 DECRET nr. 205 din 5 aprilie 2019
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

4. DECRET 206 05/04/2019
 DECRET nr. 206 din 5 aprilie 2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

5. DECRET 207 05/04/2019
 DECRET nr. 207 din 5 aprilie 2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

6. DECRET 208 05/04/2019
 DECRET nr. 208 din 5 aprilie 2019
privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios clasa a III-a

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

7. COMUNICAT 05/04/2019
 COMUNICAT din 5 aprilie 2019
privind următoarele chestiuni de drept: termenul de introducere a cererii de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate stabilit de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, respectiv aplicarea acestui termen pentru Legea nr. 341/2004

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 aprilie 2019

8. DECIZIE 68 04/04/2019
 DECIZIE nr. 68 din 4 aprilie 2019
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

9. METODOLOGIE 04/04/2019
 METODOLOGIE din 4 aprilie 2019
de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

10. ORDIN 35 04/04/2019
 ORDIN nr. 35 din 4 aprilie 2019
privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

11. HOTĂRÂRE 198 03/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 198 din 3 aprilie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

12. HOTĂRÂRE 201 03/04/2019
 HOTĂRÂRE nr. 201 din 3 aprilie 2019
pentru completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

13. HOTĂRÂRE 187 29/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 187 din 29 martie 2019
privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

14. HOTĂRÂRE 188 29/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 188 din 29 martie 2019
privind acordarea cetăţeniei române doamnei Gladun Daria

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

15. ORDIN 43 27/03/2019
 ORDIN nr. 43 din 27 martie 2019
pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 8 aprilie 2019

16. METODOLOGIE 26/03/2019
 METODOLOGIE din 26 martie 2019
pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 bis din 4 aprilie 2019

17. NORMĂ 8 26/03/2019
 NORMĂ nr. 8 din 26 martie 2019
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 8 aprilie 2019

18. ORDIN 3667 14/03/2019
 ORDIN nr. 3.667 din 14 martie 2019
pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

19. PROCEDURĂ 14/03/2019
 PROCEDURĂ din 14 martie 2019
privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

20. ORDIN 3668 14/03/2019
 ORDIN nr. 3.668 din 14 martie 2019
pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

21. PROCEDURĂ 14/03/2019
 PROCEDURĂ din 14 martie 2019
privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 5 aprilie 2019

22. ORDIN 3163 13/02/2019
 ORDIN nr. 3.163 din 13 februarie 2019
pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 ale Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.635/2019, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 8 aprilie 2019

23. DECIZIE 635 16/10/2018
 DECIZIA nr. 635 din 16 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 8 aprilie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic