Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1913z3 din data: 27/03/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1913z3

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 235 25/03/2019
 ORDIN nr. 235 din 25 martie 2019
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Mărculeşti - SPP A din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 27 martie 2019

2. ORDIN 236 25/03/2019
 ORDIN nr. 236 din 25 martie 2019
pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 27 martie 2019

3. ORDIN 237 25/03/2019
 ORDIN nr. 237 din 25 martie 2019
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Prundu-Gostinari, al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Prundu-Mislea şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Putineiu-Giurgiu din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 27 martie 2019

4. ORDIN 238 25/03/2019
 ORDIN nr. 238 din 25 martie 2019
pentru aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului privat al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferent infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Picătura Galicea din judeţul Vâlcea

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 27 martie 2019

5. ORDIN 1360 21/03/2019
 ORDIN nr. 1.360 din 21 martie 2019
privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 27 martie 2019

6. HOTĂRÂRE 148 19/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 148 din 19 martie 2019
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 noiembrie 2018 şi la Paris la 3 decembrie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 26 martie 2019

7. AMENDAMENT 19/03/2019
 AMENDAMENT din 19 martie 2019
convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 noiembrie 2018 şi la Paris la 3 decembrie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 26 martie 2019

8. HOTĂRÂRE 149 19/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 149 din 19 martie 2019
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate şi deţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 26 martie 2019

9. HOTĂRÂRE 151 19/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 151 din 19 martie 2019
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele identificate cu numărul de inventar MFP 39538 şi MFP 38838

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 27 martie 2019

10. HOTĂRÂRE 152 19/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 152 din 19 martie 2019
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Doha la 6 noiembrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 27 martie 2019

11. HOTĂRÂRE 154 19/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 154 din 19 martie 2019
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Argeş, Bacău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 27 martie 2019

12. HOTĂRÂRE 160 19/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 160 din 19 martie 2019
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 27 martie 2019

13. ORDIN 620 18/03/2019
 ORDIN nr. 620 din 18 martie 2019
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.132/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române - RACR-ROAII-ESAC - Raportarea obligatorie a actelor de intervenţie ilicită şi a evenimentelor care privesc securitatea aviaţiei civile

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 27 martie 2019

14. ORDIN 3665 13/03/2019
 ORDIN nr. 3.665 din 13 martie 2019
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 27 martie 2019

15. REGULAMENT 13/03/2019
 REGULAMENT din 13 martie 2019
privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 27 martie 2019

16. ORDIN 1303 12/03/2019
 ORDIN nr. 1.303 din 12 martie 2019
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul "Administraţie", subsectorul "Administraţie publică"

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 26 martie 2019

17. ORDIN 857 11/03/2019
 ORDIN nr. 857 din 11 martie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 26 martie 2019

18. ORDIN 38 08/03/2019
 ORDIN nr. 38 din 8 martie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 27 martie 2019

19. ORDIN 820 06/03/2019
 ORDIN nr. 820 din 6 martie 2019
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.646/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 27 martie 2019

20. ORDIN 810 04/03/2019
 ORDIN nr. 810 din 4 martie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Hărman din judeţul Braşov în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 26 martie 2019

21. DECIZIE 323 26/02/2019
 DECIZIE nr. 323 din 26 februarie 2019
privind sancţionarea Societăţii SIRCOM INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 27 martie 2019

22. INSTRUCŢIUNI 1 25/02/2019
 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 25 februarie 2019
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

EMITENT: Fondul de Garantare a Asiguraţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 27 martie 2019

23. ORDIN 158 08/02/2019
 ORDIN nr. 158 din 8 februarie 2019
pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 27 martie 2019

24. NORMĂ 08/02/2019
 NORME din 8 februarie 2019
de organizare şi desfăşurare a programului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 27 martie 2019

25. DECIZIE 868 18/12/2018
 DECIZIA nr. 868 din 18 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 26 martie 2019

26. DECIZIE 834 13/12/2018
 DECIZIA nr. 834 din 13 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. g) teza întâi şi lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 27 martie 2019

27. DECIZIE 696 08/11/2018
 DECIZIA nr. 696 din 8 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 26 martie 2019

28. ACORD 06/11/2018
 ACORD din 6 noiembrie 2018
între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul turismului

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 27 martie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic