Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1911z4a din data: 14/03/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1911z4a

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 329 13/03/2019
 ORDIN nr. 329 din 13 martie 2019
pentru suspendarea unor reglementări ale anexei nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 13 martie 2019

2. HOTĂRÂRE 133 12/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 133 din 12 martie 2019
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 13 martie 2019

3. HOTĂRÂRE 139 12/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 139 din 12 martie 2019
privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 13 martie 2019

4. ORDIN 172 12/03/2019
 ORDIN nr. 172 din 12 martie 2019
privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 14 martie 2019

5. ORDIN 262 11/03/2019
 ORDIN nr. 262 din 11 martie 2019
pentru suspendarea unor reglementări ale anexei nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 13 martie 2019

6. ORDIN 263 11/03/2019
 ORDIN nr. 263 din 11 martie 2019
privind suspendarea aplicării unor prevederi din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 13 martie 2019

7. HOTĂRÂRE 12 06/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 12 din 6 martie 2019
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor de acces la celelalte sisteme de informaţii ale UE şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.862 şi a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] - COM 3 (2019) final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 13 martie 2019

8. HOTĂRÂRE 13 06/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 13 din 6 martie 2019
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor de acces la celelalte sisteme de informaţii ale UE în scopurile legate de ETIAS şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.240, Regulamentului (CE) nr. 767/2008, Regulamentului (UE) 2017/2.226 şi Regulamentului (UE) 2018/1.861 - COM (2019) 4 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 13 martie 2019

9. HOTĂRÂRE 14 06/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 14 din 6 martie 2019
referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce priveşte produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare - COM (2018) 825 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 13 martie 2019

10. ORDIN 1259 05/03/2019
 ORDIN nr. 1.259 din 5 martie 2019
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 13 martie 2019

11. SCHEMĂ 05/03/2019
 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 5 martie 2019
de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 13 martie 2019

12. HOTĂRÂRE 132 05/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 132 din 5 martie 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 13 martie 2019

13. ORDIN 764 22/02/2019
 ORDIN nr. 764 din 22 februarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 39 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 14 martie 2019

14. ORDIN 730 19/02/2019
 ORDIN nr. 730 din 19 februarie 2019
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 10/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 13 martie 2019

15. DECIZIE 77 30/01/2019
 DECIZIA nr. 77 din 30 ianuarie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 13 martie 2019

16. DECIZIE 74 30/01/2019
 DECIZIA nr. 74 din 30 ianuarie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind declasificarea unor documente, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (3) şi (4), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 şi art. 6 din aceasta

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 13 martie 2019

17. DECIZIE 825 11/12/2018
 DECIZIA nr. 825 din 11 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 13 martie 2019

18. DECIZIE 807 06/12/2018
 DECIZIA nr. 807 din 6 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, art. 253^1 alin. (1) din Codul penal din 1969 şi art. 301 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 13 martie 2019

19. DECIZIE 766 29/11/2018
 DECIZIA nr. 766 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 13 martie 2019

20. HOTĂRÂRE 3 24/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 3 din 24 noiembrie 2018
pentru aprobarea Normelor de avizare ale metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 14 martie 2019

21. DECIZIE 689 08/11/2018
 DECIZIA nr. 689 din 8 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 13 martie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic