Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1911z2 din data: 12/03/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1911z2

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 47 11/03/2019
 DECIZIE nr. 47 din 11 martie 2019
privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

2. DECIZIE 48 11/03/2019
 DECIZIE nr. 48 din 11 martie 2019
privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

3. DECIZIE 49 11/03/2019
 DECIZIE nr. 49 din 11 martie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacşa

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

4. DECIZIE 50 11/03/2019
 DECIZIE nr. 50 din 11 martie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor de către domnul Petre Neacşa

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

5. DECIZIE 51 11/03/2019
 DECIZIE nr. 51 din 11 martie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

6. DECIZIE 52 11/03/2019
 DECIZIE nr. 52 din 11 martie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Fabian Ţîrcă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

7. DECIZIE 53 11/03/2019
 DECIZIE nr. 53 din 11 martie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

8. DECIZIE 54 11/03/2019
 DECIZIE nr. 54 din 11 martie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Vasile a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

9. DECIZIE 55 11/03/2019
 DECIZIE nr. 55 din 11 martie 2019
privind aprobarea Metodologiei de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 12 martie 2019

10. METODOLOGIE 11/03/2019
 METODOLOGIE DE AUTORIZARE din 11 martie 2019
a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 12 martie 2019

11. LEGE 45 08/03/2019
 LEGE nr. 45 din 8 martie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

12. DECRET 144 07/03/2019
 DECRET nr. 144 din 7 martie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

13. HOTĂRÂRE 2 07/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 2/H din 7 martie 2019
privind interpretarea noţiunii "partid politic care are membri în Parlamentul European"

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

14. HOTĂRÂRE 124 05/03/2019
 HOTĂRÂRE nr. 124 din 5 martie 2019
privind recunoaşterea Fundaţiei Româno-Germane de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu - Arad ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 12 martie 2019

15. HOTĂRÂRE 511 28/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 19/511 din 28 februarie 2019
privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 31 martie 2019

EMITENT: Corpul Experţilor Contabili
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 12 martie 2019

16. ORDIN 2092 08/02/2019
 ORDIN nr. 2.092 din 8 februarie 2019
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.526/2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

17. DECIZIE 21 16/01/2019
 DECIZIA nr. 21 din 16 ianuarie 2019
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 12 martie 2019

18. DECIZIE 817 11/12/2018
 DECIZIA nr. 817 din 11 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 12 martie 2019

19. DECIZIE 796 06/12/2018
 DECIZIA nr. 796 din 6 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019

20. DECIZIE 768 29/11/2018
 DECIZIA nr. 768 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 190 din 11 martie 2019

21. DECIZIE 758 22/11/2018
 DECIZIA nr. 758 din 22 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4 teza referitoare la introducerea pct. 3^4 din Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 12 martie 2019

22. DECIZIE 718 20/11/2018
 DECIZIA nr. 718 din 20 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 12 martie 2019

23. DECIZIE 719 20/11/2018
 DECIZIA nr. 719 din 20 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 12 martie 2019

24. DECIZIE 681 06/11/2018
 DECIZIA nr. 681 din 6 noiembrie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind Codul administrativ al României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 190 din 11 martie 2019

25. DECIZIE 579 20/09/2018
 DECIZIA nr. 579 din 20 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 11 martie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic