Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1910z1 din data: 04/03/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1910z1

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 38 01/03/2019
 DECIZIE nr. 38 din 1 martie 2019
pentru numirea domnului Costin Mihalache în funcţia de şef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 1 martie 2019

2. DECRET 132 01/03/2019
 DECRET nr. 132 din 1 martie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 1 martie 2019

3. DECRET 133 01/03/2019
 DECRET nr. 133 din 1 martie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 1 martie 2019

4. COMUNICAT 01/03/2019
 COMUNICAT din 1 martie 2019
privind prevederile art. 3 şi 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 martie 2019

5. ORDIN 508 28/02/2019
 ORDIN nr. 508 din 28 februarie 2019
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 4 martie 2019

6. ORDIN 509 28/02/2019
 ORDIN nr. 509 din 28 februarie 2019
pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 4 martie 2019

7. HOTĂRÂRE 100 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 100 din 27 februarie 2019
pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 1 martie 2019

8. HOTĂRÂRE 101 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 101 din 27 februarie 2019
privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 1 martie 2019

9. HOTĂRÂRE 107 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 107 din 27 februarie 2019
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 1 martie 2019

10. HOTĂRÂRE 6 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 februarie 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor şi abrogarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 1 martie 2019

11. HOTĂRÂRE 117 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 117 din 27 februarie 2019
pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 169 din 4 martie 2019

12. HOTĂRÂRE 108 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 108 din 27 februarie 2019
pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 170 din 4 martie 2019

13. HOTĂRÂRE 112 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 112 din 27 februarie 2019
privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 4 martie 2019

14. HOTĂRÂRE 113 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 113 din 27 februarie 2019
privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 4 martie 2019

15. HOTĂRÂRE 18 26/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 18 din 26 februarie 2019
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 1 martie 2019

16. REGULAMENT 26/02/2019
 REGULAMENT din 26 februarie 2019
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 1 martie 2019

17. HOTĂRÂRE 7 22/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 7 din 22 februarie 2019
privind organizarea, convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 1 martie 2019

18. HOTĂRÂRE 8 22/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 8 din 22 februarie 2019
privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 1 martie 2019

19. NORMĂ 22/02/2019
 NORME din 22 februarie 2019
pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 1 martie 2019

20. ORDIN 107 20/02/2019
 ORDIN nr. 107 din 20 februarie 2019
privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 170 din 4 martie 2019

21. ORDIN 1156 20/02/2019
 ORDIN nr. 1.156 din 20 februarie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 509/2.471/2009

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 170 din 4 martie 2019

22. ORDIN 1697 20/02/2019
 ORDIN nr. 1.697 din 20 februarie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 509/2.471/2009

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 170 din 4 martie 2019

23. PR-LEGE 80 13/02/2019
 PROIECT DE LEGE nr. 80 din 13 februarie 2019
privind modificarea articolului 5 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 171 din 4 martie 2019

24. ORDIN 671 08/02/2019
 ORDIN nr. 671 din 8 februarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 169 din 4 martie 2019

25. DECIZIE 745 22/11/2018
 DECIZIA nr. 745 din 22 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi din Codul civil

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 169 din 4 martie 2019

26. DECIZIE 731 20/11/2018
 DECIZIA nr. 731 din 20 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 168 din 1 martie 2019

27. DECIZIE 627 09/10/2018
 DECIZIA nr. 627 din 9 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 1 martie 2019

28. DECIZIE 628 09/10/2018
 DECIZIA nr. 628 din 9 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 170 din 4 martie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic