Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1909z4 din data: 28/02/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1909z4

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 7 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 7 din 27 februarie 2019
privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 158 din 27 februarie 2019

2. ORDIN 33 27/02/2019
 ORDIN nr. 33 din 27 februarie 2019
privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 158 din 27 februarie 2019

3. ORDIN 34 27/02/2019
 ORDIN nr. 34 din 27 februarie 2019
pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică şi furnizorii de ultimă instanţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 158 din 27 februarie 2019

4. HOTĂRÂRE 2 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 27 februarie 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

5. HOTĂRÂRE 3 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 februarie 2019
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

6. HOTĂRÂRE 4 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 27 februarie 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

7. HOTĂRÂRE 5 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 5 din 27 februarie 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

8. HOTĂRÂRE 6 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 februarie 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

9. DECRET 131 27/02/2019
 DECRET nr. 131 din 27 februarie 2019
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

10. HOTĂRÂRE 104 27/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 104 din 27 februarie 2019
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

11. ORDIN 264 27/02/2019
 ORDIN nr. 264 din 27 februarie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

12. DECRET 130 26/02/2019
 DECRET nr. 130 din 26 februarie 2019
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 158 din 27 februarie 2019

13. ORDIN 253 25/02/2019
 ORDIN nr. 253 din 25 februarie 2019
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 27 februarie 2019

14. HOTĂRÂRE 3 25/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 3 din 25 februarie 2019
privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

15. HOTĂRÂRE 5 20/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 5 din 20 februarie 2019
pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi modul de angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 158 din 27 februarie 2019

16. ORDIN 393 20/02/2019
 ORDIN nr. 393 din 20 februarie 2019
pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 28 februarie 2019

17. INSTRUCŢIUNI 20/02/2019
 INSTRUCŢIUNI din 20 februarie 2019
de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 28 februarie 2019

18. ORDIN 59 19/02/2019
 ORDIN nr. 59 din 19 februarie 2019
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în perioada 5-7 februarie 2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 28 februarie 2019

19. ORDIN 3185 18/02/2019
 ORDIN nr. 3.185 din 18 februarie 2019
privind aprobarea organizării simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 28 februarie 2019

20. NORMĂ 3 18/02/2019
 NORMĂ nr. 3 din 18 februarie 2019
privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 28 februarie 2019

21. HOTĂRÂRE 87 15/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 87 din 15 februarie 2019
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 27 februarie 2019

22. HOTĂRÂRE 88 15/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 88 din 15 februarie 2019
privind trecerea unui imobil situat în judeţul Sibiu din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi în administrarea Curţii de Conturi, precum şi înscrierea în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 28 februarie 2019

23. ORDIN 3173 14/02/2019
 ORDIN nr. 3.173 din 14 februarie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Iepuraşul Bocănilă" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 28 februarie 2019

24. ORDIN 3174 14/02/2019
 ORDIN nr. 3.174 din 14 februarie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Ana Aslan" din municipiul Focşani

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 28 februarie 2019

25. ORDIN 663 07/02/2019
 ORDIN nr. 663 din 7 februarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 20 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 28 februarie 2019

26. ORDIN 3128 05/02/2019
 ORDIN nr. 3.128 din 5 februarie 2019
privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 155 din 27 februarie 2019

27. ORDIN 64 28/01/2019
 ORDIN nr. 64 din 28 ianuarie 2019
pentru aprobarea structurii specifice şi a regulamentului de funcţionare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 161 din 28 februarie 2019

28. DECIZIE 2 14/01/2019
 DECIZIA nr. 2 din 14 ianuarie 2019
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 27 februarie 2019

29. ORDIN 27 03/01/2019
 ORDIN nr. 27 din 3 ianuarie 2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 28 februarie 2019

30. DECIZIE 81 26/11/2018
 DECIZIA nr. 81 din 26 noiembrie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 155 din 27 februarie 2019

31. DECIZIE 760 22/11/2018
 DECIZIA nr. 760 din 22 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 155 din 27 februarie 2019

32. DECIZIE 716 20/11/2018
 DECIZIA nr. 716 din 20 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 158 din 27 februarie 2019

33. DECIZIE 717 20/11/2018
 DECIZIA nr. 717 din 20 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 158 din 27 februarie 2019

34. DECIZIE 703 15/11/2018
 DECIZIA nr. 703 din 15 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 155 din 27 februarie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic