Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1908z2b din data: 19/02/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1908z2b

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 33 19/02/2019
 DECIZIE nr. 33 din 19 februarie 2019
privind eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Petru Alexa din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2019

2. DECIZIE 34 19/02/2019
 DECIZIE nr. 34 din 19 februarie 2019
privind numirea domnului Mihai-Valentin Bobescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2019

3. HOTĂRÂRE 68 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 8 februarie 2019
privind aprobarea stemei comunei Găgeşti, judeţul Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2019

4. HOTĂRÂRE 69 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 69 din 8 februarie 2019
privind aprobarea stemei comunei Petrova, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2019

5. HOTĂRÂRE 70 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 70 din 8 februarie 2019
privind aprobarea modelului steagului judeţului Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2019

6. HOTĂRÂRE 71 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 71 din 8 februarie 2019
privind aprobarea stemei comunei Peciu Nou, judeţul Timiş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2019

7. HOTĂRÂRE 72 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 72 din 8 februarie 2019
privind aprobarea stemei oraşului Buziaş, judeţul Timiş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2019

8. RECTIFICARE 11 06/02/2019
 RECTIFICARE nr. 11 din 6 februarie 2019
referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2019

9. ORDIN 3130 05/02/2019
 ORDIN nr. 3.130 din 5 februarie 2019
pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru instituţiile de învăţământ superior de stat din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2019

10. ORDIN 3131 05/02/2019
 ORDIN nr. 3.131 din 5 februarie 2019
pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiei pentru transportul public local de suprafaţă al studenţilor, repartizate instituţiilor de învăţământ superior de stat din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2019

11. ORDIN 3132 05/02/2019
 ORDIN nr. 3.132 din 5 februarie 2019
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2019

12. DECIZIE 22 16/01/2019
 DECIZIA nr. 22 din 16 ianuarie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2019

13. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

14. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

15. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru cantina socială, cod 8899 CPDH-I

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

16. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice, cod 8730 CR-V-III

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

17. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de zi de asistenţă şi recuperare, cod 8810 CZ-V-I, Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale, cod 8899 CZ-PN-I, Centre de zi pentru victimele traficului de persoane, cod 8899 CZ-VTP-I şi 8899CZ-VTP-II, Centre de zi pentru persoanele fără adăpost, cod 8899 CZ-PFA-I şi cod 8899 CZ-PFA-II, Centre de zi de integrare/reintegrare socială, cod 8899 CZ-PN-IV

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

18. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, aplicabile centrelor rezidenţiale pentru tinerii în dificultate, cod 8790 CRT-I şi 8790 CR-II

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

19. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID - I

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

20. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente, cod 8730 CR-PD-I şi cod 8790 CR-PD-II

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

21. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate şi pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză, cod 8899 CZ-PN-II, Centre de zi de consiliere şi informare, cod 8899 CZ-PN-III, Servicii de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, Servicii de intervenţie în stradă, cod 8899 SIS-I şi 8899 SIS-II, Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roţi, cod 8899 CPDH-II, respectiv pentru: centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice, etc., coduri de la 8899 CZ-AD-I la 8899 CZ-AD-IV, centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă protecţie în România, cod 8899 CPCSA, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I şi cod 8710 CRMS-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului de persoane, cod 8790 CR-VTP-I şi 8790 CR-VTP-II, centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socială şi dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice; centre rezidenţiale de reabilitare socială pentru adicţii, cod 8720 CR-AD-I şi centre rezidenţiale de tip comunitate terapeutică, cod 8720 CR-AD-1I

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 bis din 15 februarie 2019

22. DECIZIE 82 26/11/2018
 DECIZIA nr. 82 din 26 noiembrie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Notei 2 a lit. c) din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2019

23. DECIZIE 691 08/11/2018
 DECIZIA nr. 691 din 8 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968 şi ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic