Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1907z5b din data: 15/02/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1907z5b

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 58 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 58 din 8 februarie 2019
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

2. NORMĂ 08/02/2019
 NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2019
de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

3. HOTĂRÂRE 59 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 59 din 8 februarie 2019
privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea elementelor de descriere tehnică şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistriţa şi Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

4. HOTĂRÂRE 64 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 64 din 8 februarie 2019
privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi, instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

5. HOTĂRÂRE 65 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 65 din 8 februarie 2019
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vâlcea, Constanţa, Ilfov, Cluj, Argeş, Braşov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiş, Galaţi, Vrancea şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

6. HOTĂRÂRE 67 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 67 din 8 februarie 2019
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

7. DECIZIE 75 30/01/2019
 DECIZIA r. 75 din 30 ianuarie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

8. ORDIN 38 15/01/2019
 ORDIN nr. 38 din 15 ianuarie 2019
pentru aprobarea modalităţii de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

9. ORDIN 9 07/01/2019
 ORDIN nr. 9 din 7 ianuarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 15 februarie 2019

10. ORDIN 10 07/01/2019
 ORDIN nr. 10 din 7 ianuarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 15 februarie 2019

11. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 bis din 11 februarie 2019

12. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 bis din 11 februarie 2019

13. LISTĂ 03/01/2019
 LISTĂ din 3 ianuarie 2019
privind documentele şi evidenţele aferente Standardelor minime de calitate prevăzute la Anexele 1-4

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 bis din 11 februarie 2019

14. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de urgenţă, precum şi ca adăposturi de noapte pentru copiii străzii, cod 8790CR-C-III

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 bis din 11 februarie 2019

15. STANDARD 03/01/2019
 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 102 bis din 11 februarie 2019

16. ORDIN 29 03/01/2019
 ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019
pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 15 februarie 2019

17. DECIZIE 595 27/09/2018
 DECIZIA nr. 595 din 27 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 121 din 15 februarie 2019

18. RECTIFICARE 3060 09/11/2009
 RECTIFICARE nr. 3.060/C din 9 noiembrie 2009
referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.060/C/2009

EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic