Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1907z4 din data: 14/02/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1907z4

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 30 13/02/2019
 DECIZIE nr. 30 din 13 februarie 2019
privind numirea domnului Mihai-Cătălin Necula în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 13 februarie 2019

2. HOTĂRÂRE 1 13/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 13 februarie 2019
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 118 din 14 februarie 2019

3. ORDIN 90 13/02/2019
 ORDIN nr. 90 din 13 februarie 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 118 din 14 februarie 2019

4. ORDIN 87 12/02/2019
 ORDIN nr. 87 din 12 februarie 2019
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 10 Vadu Paşii din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

5. ORDIN 88 12/02/2019
 ORDIN nr. 88 din 12 februarie 2019
pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Scânteia din judeţul Ialomiţa

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 13 februarie 2019

6. HOTĂRÂRE 4 11/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 februarie 2019
privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

7. HOTĂRÂRE 56 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 56 din 8 februarie 2019
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid la 6 septembrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

8. HOTĂRÂRE 60 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 60 din 8 februarie 2019
privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Tulcea - Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

9. HOTĂRÂRE 63 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 63 din 8 februarie 2019
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 noiembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 13 februarie 2019

10. HOTĂRÂRE 62 08/02/2019
 HOTĂRÂRE nr. 62 din 8 februarie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2019

11. ORDIN 1384 07/02/2019
 ORDIN nr. 1.384 din 7 februarie 2019
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

12. ORDIN 513 05/02/2019
 ORDIN nr. 513/C din 5 februarie 2019
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.908/C/2013

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

13. ORDIN 274 31/01/2019
 ORDIN nr. 274 din 31 ianuarie 2019
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

14. ORDIN 198 31/01/2019
 ORDIN nr. 198 din 31 ianuarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Robăneşti din judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 13 februarie 2019

15. ORDIN 199 31/01/2019
 ORDIN nr. 199 din 31 ianuarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 13 februarie 2019

16. REGULAMENT 2 30/01/2019
 REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

17. ORDIN 3100 28/01/2019
 ORDIN nr. 3.100 din 28 ianuarie 2019
privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 118 din 14 februarie 2019

18. ORDIN 3102 28/01/2019
 ORDIN nr. 3.102 din 28 ianuarie 2019
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Reformat "Wesselenyi" din municipiul Zalău

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 118 din 14 februarie 2019

19. ORDIN 13 23/01/2019
 ORDIN nr. 13 din 23 ianuarie 2019
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

20. ORDIN 55 21/01/2019
 ORDIN nr. 55 din 21 ianuarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Bocşa din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2019

21. ORDIN 56 21/01/2019
 ORDIN nr. 56 din 21 ianuarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Maliuc din judeţul Tulcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2019

22. STANDARD 16/01/2019
 STANDARDE MINIME din 16 ianuarie 2019
de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 111 bis din 13 februarie 2019

23. RECTIFICARE 1 14/01/2019
 RECTIFICARE nr. 1 din 30 ianuarie 2019
referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 118 din 14 februarie 2019

24. RECTIFICARE 30 03/01/2019
 RECTIFICARE nr. 30/C din 3 ianuarie 2019
referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 30/C/2019

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

25. ORDIN 1773 27/12/2018
 ORDIN nr. 1.773 din 27 decembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 13 februarie 2019

26. DECIZIE 824 11/12/2018
 DECIZIA nr. 824 din 11 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 11) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 13 februarie 2019

27. HOTĂRÂRE 4 24/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 24 noiembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2019

28. REGULAMENT 24/11/2018
 REGULAMENT din 24 noiembrie 2018
de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2019

29. DECIZIE 652 30/10/2018
 DECIZIA nr. 652 din 30 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 13 februarie 2019

30. AMENDAMENT 11/10/2018
 AMENDAMENT din 11 octombrie 2018
convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 noiembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 114 din 13 februarie 2019

31. DECIZIE 596 27/09/2018
 DECIZIA nr. 596 din 27 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7 alin. (1), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

32. MEMORANDUM 06/09/2018
 MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 septembrie 2018
între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic