Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1849z3b din data: 05/12/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1849z3b

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 1523 04/12/2018
 ORDIN nr. 1.523 din 4 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 decembrie 2018

2. ORDIN 1555 03/12/2018
 ORDIN nr. 1.555 din 3 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 decembrie 2018

3. DECRET 1121 29/11/2018
 DECRET nr. 1.121 din 29 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

4. DECRET 1122 29/11/2018
 DECRET nr. 1.122 din 29 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului şi Crucii Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

5. DECRET 1123 29/11/2018
 DECRET nr. 1.123 din 29 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

6. DECRET 1124 29/11/2018
 DECRET nr. 1.124 din 29 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

7. DECRET 1125 29/11/2018
 DECRET nr. 1.125 din 29 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

8. DECRET 1126 29/11/2018
 DECRET nr. 1.126 din 29 noiembrie 2018
privind conferirea Medaliei Virtutea Aeronautică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

9. DECRET 1127 29/11/2018
 DECRET nr. 1.127 din 29 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

10. DECRET 1128 29/11/2018
 DECRET nr. 1.128 din 29 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

11. DECRET 1129 29/11/2018
 DECRET nr. 1.129 din 29 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

12. ORD DE URGENŢĂ 104 29/11/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 29 noiembrie 2018
privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

13. ORDIN 185 29/11/2018
 ORDIN nr. 185 din 29 noiembrie 2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 decembrie 2018

14. ORDIN 1667 14/11/2018
 ORDIN nr. 1.667 din 14 noiembrie 2018
privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2019

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 decembrie 2018

15. ORDIN 2187 09/11/2018
 ORDIN nr. 2.187 din 9 noiembrie 2018
privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

16. PROTOCOL 16/10/2018
 PROTOCOL ADIŢIONAL din 2018
încheiat prin schimb de note verbale, la Bucureşti la 16 iulie 2018 şi la Bucureşti la 16 octombrie 2018, la Programul de schimburi în domeniile culturii, artei, ştiinţei şi educaţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran, semnat la Teheran la 18 august 2014.

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 4 decembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Formular de asistență judiciară
Formular de asistență judiciară

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1873 al Comisiei din 28 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1873 al Comisiei din 28 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

3. Decizia (UE) 2018/1869 a Consiliului din 26 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1869 a Consiliului din 26 noiembrie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei de modificare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1872 al Comisiei din 23 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1872 al Comisiei din 23 noiembrie 2018 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006 și (CE) nr. 1067/2008, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2015/2081 și (UE) 2017/2200, de la Regulamentul (CE) nr. 1964/2006, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012 și de la Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 cu privire la datele de depunere a cererilor și de eliberare a licențelor de import în 2019 în cadrul contingentelor tarifare privind cerealele, orezul și uleiul de măsline și de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 cu privire la durata examinării ofertelor pentru vânzările prin procedură de licitație de lapte praf degresat în cadrul intervenției publice în 2019

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1874 al Comisiei din 29 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1874 al Comisiei din 29 noiembrie 2018 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului 2020, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia (UE) 2018/1870 a Consiliului din 26 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1870 a Consiliului din 26 noiembrie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei de modificare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite

7. Regulamentul (UE) 2018/1871 al Comisiei din 23 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1871 al Comisiei din 23 noiembrie 2018 de înregistrare a unei indicații geografice de băutură spirtoasă în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 [Карнобатска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карнобат/Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat (IG)]

8. Decizia (UE) 2018/1875 a Consiliului din 26 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1875 a Consiliului din 26 noiembrie 2018 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de experți tehnici al Organizației Interguvernamentale pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF) în legătură cu anumite modificări ale specificațiilor tehnice uniforme – dispoziții generale – subsisteme (UTP GEN-B) și ale specificațiilor tehnice uniforme – aplicații telematice pentru serviciile de transport de marfă (UTP TAF)

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1876 a Comisiei din 29 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1876 a Comisiei din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea tehnologiei utilizate la alternatoarele eficiente de 12 volți, folosite la vehiculele utilitare ușoare cu motor cu ardere internă convențional, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Rectificare la Decizia (UE) 2018/1471 a Comisiei din 19 septembrie 2018
Rectificare la Decizia (UE) 2018/1471 a Comisiei din 19 septembrie 2018 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată STOP FRAUDEI cu FONDURI UE și utilizării abuzive a acestor fonduri – printr-un control mai bun al deciziilor, al punerii în aplicare și al sancțiunilor (JO L 246, 2.10.2018)

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1866 al Comisiei din 28 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1866 al Comisiei din 28 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1863 al Consiliului din 28 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1863 al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1864 al Comisiei din 28 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1864 al Comisiei din 28 noiembrie 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

14. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1868 a Consiliului din 28 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1868 a Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

15. Decizia (UE) 2018/1867 a Consiliului din 26 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1867 a Consiliului din 26 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE (Omnibus II) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1865 al Comisiei din 28 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1865 al Comisiei din 28 noiembrie 2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active propiconazol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Publicarea unei cereri
Publicarea unei cereri în temeiul articolului 17 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

18. Directiva 2009/48/CE (consolidată la 26 noiembrie 2018)
Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 26 noiembrie 2018)


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic