Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1849z2b din data: 04/12/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1849z2b

ACTE OFICIALE
1. DECRET 1105 29/11/2018
 DECRET nr. 1.105 din 29 noiembrie 2018
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

2. DECRET 1106 29/11/2018
 DECRET nr. 1.106 din 29 noiembrie 2018
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

3. DECRET 1108 29/11/2018
 DECRET nr. 1.108 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

4. DECRET 1109 29/11/2018
 DECRET nr. 1.109 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

5. DECRET 1110 29/11/2018
 DECRET nr. 1.110 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

6. DECRET 1111 29/11/2018
 DECRET nr. 1.111 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

7. DECRET 1112 29/11/2018
 DECRET nr. 1.112 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

8. DECRET 1113 29/11/2018
 DECRET nr. 1.113 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

9. DECRET 1114 29/11/2018
 DECRET nr. 1.114 din 29 noiembrie 2018
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în rezervă, a unui general-maior cu două stele, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

10. DECRET 1115 29/11/2018
 DECRET nr. 1.115 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

11. DECRET 1116 29/11/2018
 DECRET nr. 1.116 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

12. DECRET 1117 29/11/2018
 DECRET nr. 1.117 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

13. DECRET 1118 29/11/2018
 DECRET nr. 1.118 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

14. DECRET 1119 29/11/2018
 DECRET nr. 1.119 din 29 noiembrie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

15. HOTĂRÂRE 928 23/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 928 din 23 noiembrie 2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

16. HOTĂRÂRE 929 23/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 929 din 23 noiembrie 2018
privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 155282, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1027 din 3 decembrie 2018

17. HOTĂRÂRE 36 09/11/2018
 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 noiembrie 2018
privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 3 decembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Amendamente aduse Regulamentului nr. 100 al Comisiei Economice pentru Europa
Amendamente aduse Regulamentului nr. 100 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește cerințele specifice pentru sistemele de propulsie electrică [2018/1858]

3. Decizia (UE) 2018/1859 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1859 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei

4. Rectificare la Decizia (UE) 2018/860 a Comisiei din 7 februarie 2018
Rectificare la Decizia (UE) 2018/860 a Comisiei din 7 februarie 2018 privind schema de ajutoare SA.45852-2017/C (ex 2017/N) pe care Germania intenționează să o pună în aplicare pentru rezerva de capacitate (JO L 153, 15.6.2018)

5. Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare

6. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană [COM(2017) 495 final – 2017/0228 (COD)]

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor — Construirea unei economii europene a datelor [COM(2017) 9 final]

8. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Industria 4.0 și transformarea digitală: calea de urmat [COM(2016) 180 final]

9. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 52
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL IV - LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR, A SERVICIILOR ȘI A CAPITALURILORCAPITOLUL 2 - DREPTUL DE STABILIREArticolul 52 (ex-articolul 46 TCE)

10. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 6
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL I - DISPOZIȚII COMUNEArticolul 6 (ex-articolul 6 TUE)

11. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — O strategie privind piața unică digitală pentru Europa [COM(2015) 192 final]

12. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind efectele digitalizării asupra sectorului serviciilor și ocupării forței de muncă în contextul mutațiilor industriale (aviz exploratoriu)

13. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Autoreglementare și coreglementare în cadrul legislativ al Uniunii Europene (aviz din proprie inițiativă)

14. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Către o economie de succes bazată pe date [COM(2014) 442 final]

15. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 288
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECapitolul 2 - Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispozițiiSecțiunea 1 - Actele juridice ale UniuniiArticolul 288(ex-articolul 249 TCE)

16. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 6
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILETITLUL I - CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNIIArticolul 6

17. TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ (VERSIUNE CONSOLIDATĂ) - Protocolul (nr. 2)
TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ (VERSIUNE CONSOLIDATĂ) PROTOCOALEProtocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

18. Programul de la Stockholm
Programul de la Stockholm – o Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind abordarea proactivă a dreptului: un pas înainte spre o mai bună legiferare la nivelul UE


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic