Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1837z5 din data: 14/09/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1837z5

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 5617 13/09/2018
 ORDIN nr. 5.617 din 4 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 13 septembrie 2018

2. ORDIN 1357 10/09/2018
 ORDIN nr. 1.357 din 10 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 13 septembrie 2018

3. ORDIN 1017 06/09/2018
 ORDIN nr. 1.017 din 6 septembrie 2018
privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 1 Decembrie din judeţul Ilfov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 13 septembrie 2018

4. ORDIN 5048 06/09/2018
 ORDIN nr. 5.048 din 6 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 14 septembrie 2018

5. ORDIN 5049 06/09/2018
 ORDIN nr. 5.049 din 6 septembrie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.990/2017 privind componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 14 septembrie 2018

6. HOTĂRÂRE 692 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 13 septembrie 2018

7. HOTĂRÂRE 697 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 697 din 5 septembrie 2018
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 13 septembrie 2018

8. HOTĂRÂRE 710 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 710 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 13 septembrie 2018

9. HOTĂRÂRE 706 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 706 din 5 septembrie 2018
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 13 septembrie 2018

10. ORDIN 166 05/09/2018
 ORDIN nr. 166 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 13 septembrie 2018

11. DECIZIE 1075 05/09/2018
 DECIZIE nr. 1.075 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 13 septembrie 2018

12. ORDIN 4829 30/08/2018
 ORDIN nr. 4.829 din 30 august 2018
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 13 septembrie 2018

13. ORDIN 4830 30/08/2018
 ORDIN nr. 4.830 din 30 august 2018
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 13 septembrie 2018

14. ORDIN 2459 20/07/2018
 ORDIN nr. 2.459 din 2 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 13 septembrie 2018

15. DECIZIE 38 04/06/2018
 DECIZIA nr. 38 din 4 iunie 2018
referitoare la interpretarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 14 septembrie 2018

16. DECIZIE 194 03/04/2018
 DECIZIA nr. 194 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 14 septembrie 2018

17. HOTĂRÂRE 05/12/2017
 HOTĂRÂRE din 5 decembrie 2017
în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 13 septembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic