Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1832z2b din data: 07/08/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1832z2b

ACTE OFICIALE
1. DECRET 652 06/08/2018
 DECRET nr. 652 din 6 august 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

2. DECRET 653 06/08/2018
 DECRET nr. 653 din 6 august 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

3. DECRET 654 06/08/2018
 DECRET nr. 654 din 6 august 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

4. DECRET 655 06/08/2018
 DECRET nr. 655 din 6 august 2018
privind conferirea Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

5. HOTĂRÂRE 582 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 582 din 2 august 2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iunie-iulie 2018 pe cursurile de apă din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Maramureş, Neamţ, Suceava, Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

6. HOTĂRÂRE 585 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 585 din 2 august 2018
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galaţi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

7. HOTĂRÂRE 586 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 586 din 2 august 2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

8. HOTĂRÂRE 595 02/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 595 din 2 august 2018
privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile libere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

9. HOTĂRÂRE 575 24/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 575 din 24 iulie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 7 august 2018

10. HOTĂRÂRE 571 24/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 571 din 24 iulie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 7 august 2018

11. DECIZIE 869 19/07/2018
 DECIZIE nr. 869 din 19 iulie 2018
privind retragerea autorizaţiei ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii METROPOLITAN LIFE TRAINING & CONSULTING - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

12. DECIZIE 870 19/07/2018
 DECIZIE nr. 870 din 19 iulie 2018
privind sancţionarea Societăţii CARPATICA ASIG - S.A. cu retragerea autorizaţiei ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

13. ORDIN 83 18/07/2018
 ORDIN nr. 83 din 18 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 30/2015

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 din 7 august 2018

14. ORDIN 1258 17/07/2018
 ORDIN nr. 1.258 din 17 iulie 2018
privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 din 7 august 2018

15. DECIZIE 12 29/06/2018
 DECIZIE nr. 12 din 29 iunie 2018
privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor

EMITENT: Colegiul Medicilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 6 august 2018

16. DECIZIE 295 26/04/2018
 DECIZIA nr. 295 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 7 august 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/1094 a Comisiei din 1 august 2018
Decizia (UE) 2018/1094 a Comisiei din 1 august 2018 de confirmare a participării Țărilor de Jos la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European

2. Decizia (UE) 2018/1089 a Consiliului din 22 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/1089 a Consiliului din 22 iunie 2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

3. Acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei
Acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1071 al Consiliului din 30 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1071 al Consiliului din 30 iulie 2018 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/468

5. Decizia delegată (UE) 2018/1007 a Comisiei din 25 aprilie 2018
Decizia delegată (UE) 2018/1007 a Comisiei din 25 aprilie 2018 de completare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista porturilor și de abrogare a Deciziei 2008/861/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 331
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL III - FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂArticolul 331 (ex-articolele 27 A - 27 E, 40 - 40 B și 43 - 45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)

7. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 20
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL IV - DISPOZIȚII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂArticolul 20 (ex-articolele 27 A - 27 E, 40 - 40 B și 43 - 45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)

8. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 79
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 2 - POLITICI PRIVIND CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZIL ȘI IMIGRAREAArticolul 79 (ex-articolul 63 punctele 3 și 4 TCE)

9. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 86
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 4 - COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂArticolul 86

10. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 328
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL III - FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂArticolul 328 (ex-articolele 27 A - 27 E, 40 - 40 B și 43 - 45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)

11. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 329
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL III - FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂArticolul 329 (ex-articolele 27 A - 27 E, 40 - 40 B și 43 - 45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)

12. 93/195/CEE: Decizia Comisiei din 2 februarie 1993 (consolidată la 28 martie 2018)
93/195/CEE: Decizia Comisiei din 2 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară pentru reintroducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții si evenimente culturale, după exportul temporar (consolidată la 28 martie 2018)


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic