Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1828z4b din data: 12/07/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1828z4b

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 78 11/07/2018
 ORDIN nr. 78 din 11 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne şi pentru abrogarea lit. d) a alin. (4) al art. 37 din Instrucţiunile ministrului de interne nr. 171/2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, tradiţii, educaţie şi sport în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

2. ORDIN 74 10/07/2018
 ORDIN nr. 74 din 10 iulie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

3. HOTĂRÂRE 96 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 96 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 - COM (2018) 296 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

4. HOTĂRÂRE 97 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 97 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte perioada de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 298 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

5. HOTĂRÂRE 99 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 99 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

6. HOTĂRÂRE 100 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 100 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

7. HOTĂRÂRE 101 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 101 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

8. HOTĂRÂRE 103 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 103 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

9. HOTĂRÂRE 104 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 104 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de soluţionare a obstacolelor juridice şi administrative în context transfrontalier - COM(2018) 373 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

10. HOTĂRÂRE 105 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 105 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională şi de instrumentele de finanţare externă - COM (2018) 374 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

11. HOTĂRÂRE 87 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 87 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

12. HOTĂRÂRE 88 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 88 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

13. HOTĂRÂRE 89 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 89 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

14. HOTĂRÂRE 490 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 490 din 5 iulie 2018
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

15. ORDIN 2490 05/07/2018
 ORDIN nr. 2.490 din 5 iulie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

16. HOTĂRÂRE 91 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 91 din 5 iulie 2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (reformare) - COM (2018) 234 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

17. HOTĂRÂRE 94 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 94 din 5 iulie 2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

18. HOTĂRÂRE 98 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 98 din 5 iulie 2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor şi de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

19. HOTĂRÂRE 102 05/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 102 din 5 iulie 2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

20. HOTĂRÂRE 24 04/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 24 din 4 iulie 2018
privind raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 12 iulie 2018

21. RAPORT 04/07/2018
 RAPORT FINAL din 4 iulie 2018
al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 12 iulie 2018

22. ORDIN 108 29/06/2018
 ORDIN nr. M.108 din 29 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind reglementarea unor aspecte referitoare la constituirea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri ce fac obiectul unor programe de construire de locuinţe proprietate personală

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 12 iulie 2018

23. HOTĂRÂRE 475 28/06/2018
 HOTĂRÂRE nr. 475 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

24. ORDIN 1768 11/06/2018
 ORDIN nr. 1.768 din 11 iunie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

25. ORDIN 653 30/05/2018
 ORDIN nr. 653 din 30 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

26. DECIZIE 285 26/04/2018
 DECIZIA nr. 285 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

27. DECIZIE 276 24/04/2018
 DECIZIA nr. 276 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

28. DECIZIE 217 17/04/2018
 DECIZIA nr. 217 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018

29. DECIZIE 198 03/04/2018
 DECIZIA nr. 198 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

30. DECIZIE 143 27/03/2018
 DECIZIA nr. 143 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale legii, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iulie 2018


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic