Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1827z4 din data: 05/07/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1827z4

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 33 04/07/2018
 DECIZIA nr. 33 din 14 mai 2018
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

2. HOTĂRÂRE 23 04/07/2018
 HOTĂRÂRE nr. 23 din 4 iulie 2018
pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 4 iulie 2018

3. DECIZIE 11 04/07/2018
 DECIZIE nr. 11 din 4 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 5 iulie 2018

4. ORDIN 846 03/07/2018
 ORDIN nr. 846 din 3 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 5 iulie 2018

5. ORDIN 2458 02/07/2018
 ORDIN nr. 2.458 din 2 iulie 2018
pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 5 iulie 2018

6. ORDIN 1106 29/06/2018
 ORDIN nr. 1.106 din 29 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 5 iulie 2018

7. ORD DE URGENŢĂ 57 28/06/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57
din 28 iunie 2018

pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

8. HOTĂRÂRE 463 28/06/2018
 HOTĂRÂRE nr. 463 din 28 iunie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

9. HOTĂRÂRE 469 28/06/2018
 HOTĂRÂRE nr. 469 din 28 iunie 2018
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş în administrarea Inspecţiei Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

10. HOTĂRÂRE 470 28/06/2018
 HOTĂRÂRE nr. 470 din 28 iunie 2018
privind transmiterea unei părţi din imobilul 2671 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

11. HOTĂRÂRE 471 28/06/2018
 HOTĂRÂRE nr. 471 din 28 iunie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparaţie linie CF Valea Florilor - Boju, fir I, km 464 + 687,09 - km 472 + 747,08 (inclusiv Linia III directă din staţia CF Valea Florilor)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

12. ORDIN 147 27/06/2018
 ORDIN nr. 147 din 27 iunie 2018
pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă IV şi categoria de pregătire pentru urgenţă VI

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 5 iulie 2018

13. ORDIN 112 27/06/2018
 ORDIN nr. 112 din 27 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 5 iulie 2018

14. ORDIN 1122 22/06/2018
 ORDIN nr. 1.122 din 22 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 342/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 5 iulie 2018

15. ORDIN 342 11/05/2018
 ORDIN nr. 342 din 11 mai 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 5 iulie 2018

16. ORDIN 1635 07/05/2018
 ORDIN nr. 1.635 din 7 mai 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 5 iulie 2018

17. ORDIN 401 02/05/2018
 ORDIN nr. 401 din 2 mai 2018
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 4 iulie 2018

18. DECIZIE 134 20/03/2018
 DECIZIA nr. 134 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 5 iulie 2018

19. DECIZIE 124 20/03/2018
 DECIZIA nr. 124 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 5 iulie 2018

20. DECIZIE 82 27/02/2018
 DECIZIA nr. 82 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 şi art. 53 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 4 iulie 2018

21. DECIZIE 84 27/02/2018
 DECIZIA nr. 84 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 4 iulie 2018

22. DECIZIE 81 27/02/2018
 DECIZIA nr. 81 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 5 iulie 2018

23. DECIZIE 69 22/02/2018
 DECIZIA nr. 69 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi art. 25 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi ale art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 4 iulie 2018

24. DECIZIE 40 30/01/2018
 DECIZIA nr. 40 din 30 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 23 şi ale art. 48 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 5 iulie 2018

25. DECIZIE 824 12/12/2017
 DECIZIA nr. 824 din 12 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 4 iulie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European

2. Directiva (UE) 2018/933 a Comisiei din 29 iunie 2018
Directiva (UE) 2018/933 a Comisiei din 29 iunie 2018 de rectificare a versiunii în limba germană a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/935 a Comisiei din 28 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/935 a Comisiei din 28 iunie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/88/UE de suspendare temporară a importurilor din Bangladesh de produse alimentare care conțin sau constau în frunze de betel („Piper Betle”), în ceea ce privește perioada sa de aplicare [notificată cu numărul C(2018) 3997] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/930 al Comisiei din 19 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/930 al Comisiei din 19 iunie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Pitina” (IGP)]

5. Regulamentul (UE) 2018/932 al Comisiei din 29 iunie 2018
Regulamentul (UE) 2018/932 al Comisiei din 29 iunie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce privește dispozițiile privind încercarea cu ajutorul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) și cerințele pentru omologarea de tip a unei game de carburanți universali (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/936 a Comisiei din 29 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/936 a Comisiei din 29 iunie 2018 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase [notificată cu numărul C(2018) 4003]

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/927 a Comisiei din 27 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/927 a Comisiei din 27 iunie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificată cu numărul C(2018) 3972]

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/928 a Comisiei din 28 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/928 a Comisiei din 28 iunie 2018 de încheiere a procedurii de redeschidere a anchetei privind hotărârile în cauzele conexate C-186/14 P și C-193/14 P cu privire la Regulamentul (CE) nr. 926/2009 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile anumitor țevi și tuburi fără sudură, din fier sau oțel, originare din Republica Populară Chineză și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2272 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite țevi și tuburi fără sudură din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

9. Publicarea unei cereri de înregistrare
Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

10. Aviz privind hotărârile în cauzele conexate C-186/14 P și C-193/14 P
Aviz privind hotărârile în cauzele conexate C-186/14 P și C-193/14 P în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 926/2009 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile anumitor țevi și tuburi fără sudură, din fier sau oțel, originare din Republica Populară Chineză și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2272 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite țevi și tuburi fără sudură din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

11. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 38
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL V - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ȘI DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂCAPITOLUL 2 - DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂSECȚIUNEA 1 - DISPOZIȚII COMUNEArticolul 38 (ex-articolul 25 TUE)

12. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 266
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 1 - INSTITUȚIILESECȚIUNEA 5 - CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENEArticolul 266 (ex-articolul 233 TCE)

13. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 10
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL II - DISPOZIȚII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICEArticolul 10

14. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 14
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL III - DISPOZIȚII PRIVIND INSTITUȚIILEArticolul 14

15. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 263
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 1 - INSTITUȚIILESECȚIUNEA 5 - CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENEArticolul 263 (ex-articolul 230 TCE)

16. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 305
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 3 - ORGANELE CONSULTATIVE ALE UNIUNIISECȚIUNEA 2 - COMITETUL REGIUNILORArticolul 305 (ex-articolul 263 al doilea, al treilea și al patrulea paragraf TCE)

17. Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping
Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză, limitate la un producător-exportator chinez, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd

18. Directiva 2011/83/UE (consolidată la 1 iulie 2018)
Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 1 iulie 2018)

19. Acord de modificare a Acordului de parteneriat
Acord de modificare a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic