Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1823z4 din data: 07/06/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1823z4

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 9 07/06/2018
 DECIZIA nr. 9 din 7 iunie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 cu privire la faptul dacă, la încetarea raporturilor de serviciu/trecerea în rezervă/retragere, poliţiştii/militarii beneficiază de ajutoarele prevăzute de aceste prevederi în situaţia în care legiuitorul, prin acte normative care reglementează salarizarea în sectorul bugetar, a stipulat că aceste prevederi nu se aplică, respectiv aceste ajutoare nu se acordă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 7 iunie 2018

2. CUANTUM TOTAL 06/06/2018
 CUANTUMUL TOTAL din 6 iunie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Erdélyi Magyar Néppárt - Partidul Popular Maghiar din Transilvania

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

3. DECIZIE 25 06/06/2018
 DECIZIA nr. 25 din 6 iunie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în cazul persoanelor îndreptăţite la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 6 iunie 2018

4. ORDIN 2180 06/06/2018
 ORDIN nr. 2.180 din 6 iunie 2018
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a operaţiunii de răscumpărare anticipată a unei serii de obligaţiuni denominate în dolari, scadentă în data de 7 februarie 2022, şi de preschimbare a acesteia sau a unei părţi din aceasta cu obligaţiuni noi, prin contractarea unui împrumut pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", în sumă totală de până la 1,5 miliarde dolari, cu maturitatea de 30 de ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 7 iunie 2018

5. DECIZIE 214 05/06/2018
 DECIZIE nr. 214 din 5 iunie 2018
privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat de către domnul Romulus Cătălin Pantazi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

6. DECIZIE 215 05/06/2018
 DECIZIE nr. 215 din 5 iunie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat de către domnul Doru Eduard Clăbescu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

7. LEGE 121 04/06/2018
 LEGE nr. 121 din 4 iunie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

8. DECRET 439 04/06/2018
 DECRET nr. 439 din 4 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

9. LEGE 122 04/06/2018
 LEGE nr. 122 din 4 iunie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

10. DECRET 440 04/06/2018
 DECRET nr. 440 din 4 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

11. HOTĂRÂRE 395 31/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 395 din 31 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 7 iunie 2018

12. HOTĂRÂRE 69 29/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 69 din 29 mai 2018
referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea Raport anual privind Instrumentul pentru refugiaţii din Turcia - COM (2018) 91 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

13. HOTĂRÂRE 70 29/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 70 din 29 mai 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Reforma structurii administrative a şcolilor europene - COM (2018) 152 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

14. HOTĂRÂRE 71 29/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 71 din 29 mai 2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018) 171 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

15. HOTĂRÂRE 365 24/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 365 din 24 mai 2018
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

16. ORDIN 1940 23/05/2018
 ORDIN nr. 1.940/C din 23 mai 2018
privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2018

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

17. ORDIN 1941 23/05/2018
 ORDIN nr. 1.941/C din 23 mai 2018
privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

18. ORDIN 1942 23/05/2018
 ORDIN nr. 1.942/C din 23 mai 2018
privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2018

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

19. ORDIN 1943 23/05/2018
 ORDIN nr. 1.943/C din 23 mai 2018
privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2018

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

20. ORDIN 49 22/05/2018
 ORDIN nr. 49 din 22 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

21. ORDIN 386 17/05/2018
 ORDIN nr. 386 din 17 mai 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru Ministerul Tineretului şi Sportului şi unităţile din subordinea acestuia

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 7 iunie 2018

22. ORDIN 978 16/05/2018
 ORDIN nr. 978 din 16 mai 2018
pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiuni de agrement

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

23. ORDIN 979 16/05/2018
 ORDIN nr. 979 din 16 mai 2018
privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

24. RECTIFICARE 346 16/05/2018
 RECTIFICARE nr. 346 din 16 mai 2018
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 346/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

25. ORDIN 3685 14/05/2018
 ORDIN nr. 3.685 din 14 mai 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Triki Riki" din municipiul Suceava

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

26. ORDIN 3686 14/05/2018
 ORDIN nr. 3.686 din 14 mai 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Sf. Antim Ivireanul" din municipiul Timişoara

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

27. ORDIN 3694 14/05/2018
 ORDIN nr. 3.694 din 14 mai 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Don Orione" din municipiul Oradea

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

28. RECTIFICARE 210 12/04/2018
 RECTIFICARE nr. 210 din 12 aprilie 2018
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 210/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

29. ORDIN 3502 29/03/2018
 ORDIN nr. 3.502 din 29 martie 2018
privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în dezvoltare locală pentru clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, şi pentru clasa a XI-a învăţământ profesional

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 6 iunie 2018

30. DECIZIE 159 27/03/2018
 DECIZIA nr. 159 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 85 alin. (1) lit. a) şi art. 87 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

31. DECIZIE 162 27/03/2018
 DECIZIA nr. 162 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

32. DECIZIE 145 27/03/2018
 DECIZIA nr. 145 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

33. DECIZIE 160 27/03/2018
 DECIZIA nr. 160 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

34. DECIZIE 129 20/03/2018
 DECIZIA nr. 129 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 6 iunie 2018

35. RECTIFICARE 792 05/12/2017
 RECTIFICARE nr. 792 din 5 decembrie 2017
referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 792 din 5 decembrie 2017

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

36. DECIZIE 620 10/10/2017
 DECIZIA nr. 620 din 10 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) şi (5)-(6), art. 8 şi art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi legea în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

37. REZOLUŢIE 277 28/10/2016
 REZOLUŢIE MEPC.277(70) din 28 octombrie 2016
privind adoptarea amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

38. AMENDAMENT 28/10/2016
 AMENDAMENTE din 28 octombrie 2016
la anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

39. HOTĂRÂRE 27/11/2012
 HOTĂRÂREA din 27 noiembrie 2012
în Cauza Dimon împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 7 iunie 2018


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic