Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1820z3 din data: 16/05/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1820z3

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 24 16/05/2018
 DECIZIA nr. 24 din 29 martie 2018
referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă în Dosarul nr. 737/62/2017 în vederea pronunţării hotărârii prealabile pentru dezlegarea uneii chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

2. DECIZIE 6 14/05/2018
 DECIZIE nr. 6 din 14 mai 2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-16 mai 2018

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 413 din 15 mai 2018

3. ORDIN 1045 14/05/2018
 ORDIN nr. 1.045 din 14 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

4. HOTĂRÂRE 324 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 324 din 10 mai 2018
privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 413 din 15 mai 2018

5. HOTĂRÂRE 314 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 314 din 10 mai 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN1", judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

6. HOTĂRÂRE 315 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 315 din 10 mai 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184", judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

7. HOTĂRÂRE 313 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 313 din 10 mai 2018
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria", judeţul Teleorman

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

8. HOTĂRÂRE 321 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 321 din 10 mai 2018
privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului Mausoleul "Memorialul Eroilor Neamului" aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

9. DECIZIE 49 03/05/2018
 DECIZIE nr. 49 din 3 mai 2018
privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

10. DECIZIE 50 03/05/2018
 DECIZIE nr. 50 din 3 mai 2018
privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea "Catch-up TV" a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

11. ORDIN 1951 27/04/2018
 ORDIN nr. 1.951 din 27 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

12. ORDIN 1952 27/04/2018
 ORDIN nr. 1.952 din 27 aprilie 2018
pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

13. ORDIN 394 27/04/2018
 ORDIN nr. 394 din 27 aprilie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 16 mai 2018

14. ORDIN 3619 26/04/2018
 ORDIN nr. 3.619 din 26 aprilie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

15. METODOLOGIE 26/04/2018
 METODOLOGIE din 26 aprilie 2018
privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

16. ORDIN 1937 26/04/2018
 ORDIN nr. 1.937 din 26 aprilie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 16 mai 2018

17. REGULAMENT 4 25/04/2018
 REGULAMENT nr. 4 din 25 aprilie 2018
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

18. DECIZIE 381 23/04/2018
 DECIZIE nr. 381 din 23 aprilie 2018
pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

19. ORDIN 96 20/04/2018
 ORDIN nr. 96 din 20 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

20. RECTIFICARE 395 12/04/2018
 RECTIFICARE nr. 395 din 12 aprilie 2018
referitoare la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 395/2018

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

21. LEGE 84 30/03/2018
 LEGE nr. 84 din 30 martie 2018
pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

22. DECRET 329 29/03/2018
 DECRET nr. 329 din 29 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

23. DECIZIE 3 18/01/2018
 DECIZIA nr. 3 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) şi (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

24. DECIZIE 806 07/12/2017
 DECIZIA nr. 806 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), coroborat cu art. 8 alin. (5), art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1)-(3), art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi ale legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 413 din 15 mai 2018

25. DECIZIE 792 05/12/2017
 DECIZIA nr. 792 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 16 mai 2018


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic