Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1820z1 din data: 14/05/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1820z1

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 197 11/05/2018
 DECIZIE nr. 197 din 11 mai 2018
pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai 2018

2. DECRET 402 11/05/2018
 DECRET nr. 402 din 11 mai 2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen la 18 februarie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

3. DECRET 403 11/05/2018
 DECRET nr. 403 din 11 mai 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

4. DECRET 404 11/05/2018
 DECRET nr. 404 din 11 mai 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

5. DECRET 405 11/05/2018
 DECRET nr. 405 din 11 mai 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

6. LEGE 106 11/05/2018
 LEGE nr. 106 din 11 mai 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

7. LEGE 107 11/05/2018
 LEGE nr. 107 din 11 mai 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

8. ORDIN 1041 10/05/2018
 ORDIN nr. 1.041 din 10 mai 2018
pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

9. ORDIN 1042 10/05/2018
 ORDIN nr. 1.042 din 10 mai 2018
pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

10. DECRET 400 10/05/2018
 DECRET nr. 400 din 10 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

11. DECRET 401 10/05/2018
 DECRET nr. 401 din 10 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

12. ORD DE URGENŢĂ 34 10/05/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 10 mai 2018
pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

13. ORD DE URGENŢĂ 35 10/05/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2018
privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

14. ORD DE URGENŢĂ 36 10/05/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2018
pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

15. ORD DE URGENŢĂ 37 10/05/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 10 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

16. HOTĂRÂRE 24 09/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 24 din 9 mai 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai 2018

17. HOTĂRÂRE 25 09/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 25 din 9 mai 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării şi inovării din UE COM (2018) 2

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai 2018

18. ORDIN 1997 07/05/2018
 ORDIN nr. 1.997 din 7 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

19. HOTĂRÂRE 293 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 293 din 3 mai 2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai 2018

20. HOTĂRÂRE 302 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 302 din 3 mai 2018
pentru completarea anexei nr. 81 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai 2018

21. HOTĂRÂRE 294 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 294 din 3 mai 2018
privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Cotmeana, judeţul Argeş, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

22. HOTĂRÂRE 295 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 295 din 3 mai 2018
privind transmiterea unei părţi din imobilul 429 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

23. ORDIN 3 30/04/2018
 ORDIN nr. 3 din 30 aprilie 2018
pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

24. ORDIN 575 27/04/2018
 ORDIN nr. 575 din 27 aprilie 2018
pentru modificarea poziţiilor nr. 14 şi 39 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

25. ORDIN 2313 26/04/2018
 ORDIN nr. 2.313 din 26 aprilie 2018
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

26. HOTĂRÂRE 274 24/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 274 din 24 aprilie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 12, judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

27. ORDIN 39 19/04/2018
 ORDIN nr. 39 din 19 aprilie 2018
privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanţat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

28. ORDIN 1454 18/04/2018
 ORDIN nr. 1.454 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

29. ORDIN 53 10/04/2018
 ORDIN nr. 53 din 10 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

30. DECIZIE 137 20/03/2018
 DECIZIA nr. 137 din 20 martie 2018
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 98/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 11 mai 2018

31. DECIZIE 805 07/12/2017
 DECIZIA nr. 805 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-6, art. 7 alin. (1)-(3), (5)-(6), art. 8 şi art. 10-11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 11 mai 2018


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic