Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1749z2 din data: 05/12/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1749z2

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 389 10/11/2017
 ORDIN nr. 389 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2018

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 953 din 4 decembrie 2017

2. ORDIN 1412 01/11/2017
 ORDIN nr. 1.412 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 953 din 4 decembrie 2017

3. DECIZIE 19 16/10/2017
 DECIZIE nr. 19 din 16 octombrie 2017
referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Curtea de Apel Braşov vizând obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în cursul judecăţii, atunci când din verificările efectuate a rezultat că inculpatul nu are niciun bun în proprietate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 953 din 4 decembrie 2017

4. DECIZIE 71 16/10/2017
 DECIZIA nr. 71 din 16 octombrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 953 din 4 decembrie 2017

5. DECIZIE 545 13/07/2017
 DECIZIA nr. 545 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71, art. 72 alin. (1) şi (2) şi art. 73 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 954 din 4 decembrie 2017

6. DECIZIE 584 21/09/2017
 DECIZIA nr. 584 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (3), art. 29, art. 30 alin. (1), (2) şi (4), art. 31-34 şi art. 36 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 954 din 4 decembrie 2017

7. DECIZIE 625 17/10/2017
 DECIZIA nr. 625 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 954 din 4 decembrie 2017

8. DECIZIE 75 16/10/2017
 DECIZIA nr. 75 din 16 octombrie 2017

referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile cu privire la unele chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 954 din 4 decembrie 2017

9. DECIZIE 497 04/07/2017
 DECIZIA nr. 497 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 955 din 4 decembrie 2017

10. DECIZIE 504 04/07/2017
 DECIZIA nr. 504 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 955 din 4 decembrie 2017

11. DECIZIE 550 13/07/2017
 DECIZIA nr. 550 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253^1 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 301 alin. (1) şi art. 446 alin. (1) şi (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 955 din 4 decembrie 2017

12. DECIZIE 606 28/09/2017
 DECIZIA nr. 606 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 955 din 4 decembrie 2017

13. ORDIN 243 16/10/2017
 ORDIN nr. 243 din 16 octombrie 2017
privind modificarea anexei nr. 13 la Ghidul beneficiarului - 2017, aprobat prin Ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 2/2017

EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 955 din 4 decembrie 2017

14. LEGE 226 28/11/2017
 LEGE nr. 226 din 28 noiembrie 2017
privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

15. DECRET 1034 28/11/2017
 DECRET nr. 1.034 din 28 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

16. HOTĂRÂRE 89 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 89 din 29 noiembrie 2017
privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

17. HOTĂRÂRE 843 22/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 843 din 22 noiembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

18. HOTĂRÂRE 849 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 849 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

19. INSTRUCŢIUNI 5 29/11/2017
 INSTRUCŢIUNI nr. 5 din 29 noiembrie 2017
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului oraşului Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

20. ORDIN 1252 27/10/2017
 ORDIN nr. 1.252 din 27 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

21. ORDIN 1907 09/11/2017
 ORDIN nr. 1.907 din 9 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

22. ORDIN 1384 29/11/2017
 ORDIN nr. 1.384 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

23. ORDIN 1230 28/11/2017
 ORDIN nr. 1.230 din 28 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 956 din 4 decembrie 2017

24. HOTĂRÂRE 847 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 847 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 4 decembrie 2017

25. HOTĂRÂRE 848 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 848 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 4 decembrie 2017

26. HOTĂRÂRE 852 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 852 din 29 noiembrie 2017
privind aprobarea circumstanţelor şi procedura specifică aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 4 decembrie 2017

27. ORDIN 1440 10/11/2017
 ORDIN nr. 1.440 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 957 din 4 decembrie 2017

28. ORDIN 1438 10/11/2017
 ORDIN nr. 1.438 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 959 din 5 decembrie 2017

29. ORDIN 3309 20/11/2017
 ORDIN nr. 3.309 din 20 noiembrie 2017
privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 959 din 5 decembrie 2017

30. HOTĂRÂRE 90 29/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 90 din 29 noiembrie 2017
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017

31. DECRET 1143 04/12/2017
 DECRET nr. 1.143 din 4 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017

32. DECRET 1144 04/12/2017
 DECRET nr. 1.144 din 4 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017

33. DECRET 1145 04/12/2017
 DECRET nr. 1.145 din 4 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017

34. DECRET 1146 04/12/2017
 DECRET nr. 1.146 din 4 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017

35. DECRET 1147 04/12/2017
 DECRET nr. 1.147 din 4 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017

36. DECIZIE 630 17/10/2017
 DECIZIA nr. 630 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017

37. ORDIN 1535 07/11/2017
 ORDIN nr. 1.535 din 7 noiembrie 2017
privind înfiinţarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a componenţei acestuia

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017

38. REGULAMENT 07/11/2017
 REGULAMENT din 7 noiembrie 2017
de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic