Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1748z3a din data: 29/11/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1748z3a

ACTE OFICIALE
1. DECRET 1027 27/11/2017
 DECRET nr. 1.027 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

2. DECRET 1028 27/11/2017
 DECRET nr. 1.028 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

3. DECRET 1029 27/11/2017
 DECRET nr. 1.029 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

4. DECRET 1030 27/11/2017
 DECRET nr. 1.030 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

5. DECRET 1031 27/11/2017
 DECRET nr. 1.031 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

6. DECRET 1032 27/11/2017
 DECRET nr. 1.032 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

7. DECRET 1033 27/11/2017
 DECRET nr. 1.033 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

8. ORDIN 1401 01/11/2017
 ORDIN nr. 1.401 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

9. ORDIN 3300 16/11/2017
 ORDIN nr. 3.300 din 16 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

10. ORDIN 1198 15/11/2017
 ORDIN nr. 1.198 din 15 noiembrie 2017
pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

11. HOTĂRÂRE 96 20/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 96 din 20 noiembrie 2017
pentru aprobarea Cartei albe a apărării

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

12. CARTĂ 20/11/2017
 CARTA ALBĂ din 20 noiembrie 2017
a apărării

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

13. ORDIN 1444 10/11/2017
 ORDIN nr. 1.444 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Dumeşti din judeţul Iaşi şi în unitatea administrativ-teritorială Suliţa din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

14. ORDIN 1887 16/11/2017
 ORDIN nr. 1.887 din 16 noiembrie 2017
privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2018

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

15. DECIZIE 67 02/10/2017
 DECIZIA nr. 67 din 2 octombrie 2017
referitoare la examinarea sesizării formulată de Tribunalul Covasna - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.663/305/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

16. DECIZIE 74 16/10/2017
 DECIZIA nr. 74 din 16 octombrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

17. CIRCULARĂ 23 17/11/2017
 CIRCULARĂ nr. 23 din 17 noiembrie 2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din tombac cuprat dedicate împlinirii a 160 de ani de la introducerea iluminatului public cu petrol lampant în Bucureşti

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

18. LEGE 223 27/11/2017
 LEGE nr. 223 din 27 noiembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

19. DECRET 1024 27/11/2017
 DECRET nr. 1.024 din 27 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

20. LEGE 224 27/11/2017
 LEGE nr. 224 din 27 noiembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

21. DECRET 1025 27/11/2017
 DECRET nr. 1.025 din 27 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

22. LEGE 225 27/11/2017
 LEGE nr. 225 din 27 noiembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

23. DECRET 1026 27/11/2017
 DECRET nr. 1.026 din 27 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

24. HOTĂRÂRE 842 22/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 842 din 22 noiembrie 2017
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

25. DECIZIE 141 03/11/2017
 DECIZIE nr. 141 din 3 noiembrie 2017
privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Regio Călători" - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

26. CONTRACT 03/11/2017
 CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 3 noiembrie 2017
pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Regio Călători" - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

27. ORDIN 1420 06/11/2017
 ORDIN nr. 1.420 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

28. ORDIN 1517 27/11/2017
 ORDIN nr. 1.517 din 27 noiembrie 2017
privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 940 din 28 noiembrie 2017

29. HOTĂRÂRE 841 22/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 841 din 22 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 941 din 28 noiembrie 2017

30. ORDIN 1424 06/11/2017
 ORDIN nr. 1.424 din 6 noiembrie 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 943 din 29 noiembrie 2017

31. ORDIN 1450 13/11/2017
 ORDIN nr. 1.450 din 13 noiembrie 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.304/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 943 din 29 noiembrie 2017

32. DECIZIE 1625 15/11/2017
 DECIZIE nr. 1.625 din 15 noiembrie 2017
pentru modificarea Deciziei Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.405/2017 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare, în calitate de operator de piaţă, a Societăţii SIBEX - Sibiu Stock Exchange - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 943 din 29 noiembrie 2017

33. HOTĂRÂRE 836 22/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 836 din 22 noiembrie 2017
privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 24 noiembrie 2017

34. ORDIN 3357 23/11/2017
 ORDIN nr. 3.357 din 23 noiembrie 2017
pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 931 din 27 noiembrie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic