Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1746z5 din data: 17/11/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1746z5

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 820 15/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 820 din 15 noiembrie 2017
privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017

2. DECIZIE 686 16/11/2017
 DECIZIE nr. 686 din 16 noiembrie 2017
privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 571/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017

3. DECIZIE 687 16/11/2017
 DECIZIE nr. 687 din 16 noiembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017

4. DECIZIE 688 16/11/2017
 DECIZIE nr. 688 din 16 noiembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017

5. ORDIN 140 15/11/2017
 ORDIN nr. 140 din 15 noiembrie 2017
privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017

6. ORDIN 3077 27/10/2017
 ORDIN nr. 3.077 din 27 octombrie 2017
pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul din activitatea de informaţii fiscale, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017

7. DECIZIE 72 16/10/2017
 DECIZIA nr. 72 din 16 octombrie 2017
referitoare la modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017

8. ORD DE URGENŢĂ 82 08/11/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017

9. HOTĂRÂRE 822 15/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 822 din 15 noiembrie 2017
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017

10. ORDIN 1369 24/10/2017
 ORDIN nr. 1.369 din 24 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017

11. ORDIN 1389 30/10/2017
 ORDIN nr. 1.389 din 30 octombrie 2017
privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017

12. ORDIN 2876 27/10/2017
 ORDIN nr. 2.876/C din 27 octombrie 2017
privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017

13. LISTĂ 6 15/11/2017
 LISTA nr. 6 din 15 noiembrie 2017
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate în data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017

14. HOTĂRÂRE 812 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 812 din 8 noiembrie 2017
privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi transmiterea acestuia în folosinţă cu titlu gratuit Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 din 17 noiembrie 2017

15. ORDIN 136 08/11/2017
 ORDIN nr. 136 din 8 noiembrie 2017
pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 din 17 noiembrie 2017

16. ORDIN 1380 26/10/2017
 ORDIN nr. 1.380 din 26 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 din 17 noiembrie 2017

17. DECIZIE 500165 25/09/2017
 DECIZIE nr. 500.165 din 25 septembrie 2017
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 din 17 noiembrie 2017

18. DECIZIE 20 16/10/2017
 DECIZIA nr. 20 din 16 octombrie 2017
referitoare la recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Târgu Mureş

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 904 din 17 noiembrie 2017

19. LEGE 214 14/11/2017
 LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

20. ACORD 31/05/2017
 ACORD din 31 mai 2017
dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

21. DECRET 985 13/11/2017
 DECRET nr. 985 din 13 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

22. DECRET 988 16/11/2017
 DECRET nr. 988 din 16 noiembrie 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

23. DECRET 989 16/11/2017
 DECRET nr. 989 din 16 noiembrie 2017
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

24. DECRET 993 16/11/2017
 DECRET nr. 993 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

25. DECRET 994 16/11/2017
 DECRET nr. 994 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

26. DECRET 995 16/11/2017
 DECRET nr. 995 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

27. DECRET 996 16/11/2017
 DECRET nr. 996 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

28. DECRET 997 16/11/2017
 DECRET nr. 997 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

29. DECRET 998 16/11/2017
 DECRET nr. 998 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

30. DECRET 999 16/11/2017
 DECRET nr. 999 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

31. DECRET 1000 16/11/2017
 DECRET nr. 1.000 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

32. DECRET 1001 16/11/2017
 DECRET nr. 1.001 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

33. DECRET 1002 16/11/2017
 DECRET nr. 1.002 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

34. HOTĂRÂRE 814 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 814 din 8 noiembrie 2017
privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

35. HOTĂRÂRE 815 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 815 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

36. ORDIN 370 14/11/2017
 ORDIN nr. 370 din 14 noiembrie 2017
pentru modificarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

37. ORDIN 1365 20/10/2017
 ORDIN nr. 1.365 din 20 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vişina Nouă din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

38. HOTĂRÂRE 106 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 106 din 8 noiembrie 2017
pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017

39. CIRCULARĂ 20 01/11/2017
 CIRCULARĂ nr. 20 din 1 noiembrie 2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Vintilă I. C. Brătianu

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic