Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1746z4 din data: 16/11/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1746z4

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 510 04/07/2017
 DECIZIA nr. 510 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

2. DECIZIE 526 11/07/2017
 DECIZIA nr. 526 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Codul penal din 1969 şi ale art. 165 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

3. DECIZIE 548 13/07/2017
 DECIZIA nr. 548 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

4. HOTĂRÂRE 801 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 801 din 8 noiembrie 2017
privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi atribuirea destinaţiei acestuia de reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

5. HOTĂRÂRE 802 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 802 din 8 noiembrie 2017
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", precum şi suplimentarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 67/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

6. HOTĂRÂRE 811 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 811 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

7. HOTĂRÂRE 813 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 813 din 8 noiembrie 2017
privind recunoaşterea Asociaţiei Europene pentru Siguranţă şi Antidrog ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

8. ORDIN 10 01/11/2017
 ORDIN nr. 10 din 1 noiembrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

9. DECIZIE 543 13/07/2017
 DECIZIA nr. 543 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

10. ORD DE URGENŢĂ 81 08/11/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

11. HOTĂRÂRE 816 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 816 din 8 noiembrie 2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

12. DECIZIE 682 15/11/2017
 DECIZIE nr. 682 din 15 noiembrie 2017
privind eliberarea domnului Florin Vodiţă din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

13. DECIZIE 683 15/11/2017
 DECIZIE nr. 683 din 15 noiembrie 2017
privind stabilirea atribuţiilor domnului Radu Renga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

14. DECIZIE 684 15/11/2017
 DECIZIE nr. 684 din 15 noiembrie 2017
privind numirea domnului Florin Vodiţă în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi pentru desemnarea în calitate de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

15. DECIZIE 685 15/11/2017
 DECIZIE nr. 685 din 15 noiembrie 2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

16. DECIZIE 69 09/10/2017
 DECIZIA nr. 69 din 9 octombrie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 69 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

17. HOTĂRÂRE 116 13/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 116 din 13 noiembrie 2017
pentru respingerea Raportului anual de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2016

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

18. HOTĂRÂRE 117 13/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 117 din 13 noiembrie 2017
privind revocarea din funcţie a preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

19. HOTĂRÂRE 118 14/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 118 din 14 noiembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

20. HOTĂRÂRE 81 14/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 81 din 14 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a industriei de apărare a UE - COM (2017)294

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

21. HOTĂRÂRE 82 14/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 82 din 14 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului european de apărare - COM (2017)295

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

22. HOTĂRÂRE 83 14/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 83 din 14 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017)343

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

23. HOTĂRÂRE 84 14/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 84 din 14 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul finanţelor UE - COM(2017)358

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

24. HOTĂRÂRE 85 14/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 85 din 14 noiembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

25. DECIZIE 540 13/07/2017
 DECIZIA nr. 540 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. 2 lit. a), art. 159 şi art. 160 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

26. HOTĂRÂRE 810 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 810 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

27. ORDIN 2336 08/06/2017
 ORDIN nr. 2.336 din 8 iunie 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Casei morarului, satul Răstoci nr. 64, comuna Ileanda, judeţul Sălaj

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

28. ORDIN 2780 13/10/2017
 ORDIN nr. 2.780 din 13 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

29. DECRET 987 15/11/2017
 DECRET nr. 987 din 15 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 din 15 noiembrie 2017

30. DECIZIE 610 28/09/2017
 DECIZIA nr. 610 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 din 15 noiembrie 2017

31. HOTĂRÂRE 818 15/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 818 din 15 noiembrie 2017
pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 din 15 noiembrie 2017

32. HOTĂRÂRE 819 15/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 819 din 15 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 899 din 15 noiembrie 2017

33. ORDIN 1303 07/11/2017
 ORDIN nr. 1.303 din 7 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 900 din 16 noiembrie 2017

34. ORDIN 1185 08/11/2017
 ORDIN nr. 1.185 din 8 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 900 din 16 noiembrie 2017

35. ORDIN 1187 08/11/2017
 ORDIN nr. 1.187 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 900 din 16 noiembrie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic