Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1741z2 din data: 10/10/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1741z2

ACTE OFICIALE
1. ORD DE URGENŢĂ 67 05/10/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017

2. ORD DE URGENŢĂ 68 05/10/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 5 octombrie 2017
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017

3. ORD DE URGENŢĂ 69 05/10/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 5 octombrie 2017
pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017

4. HOTĂRÂRE 725 05/10/2017
 HOTĂRÂRE nr. 725 din 5 octombrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017

5. HOTĂRÂRE 726 05/10/2017
 HOTĂRÂRE nr. 726 din 5 octombrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017

6. HOTĂRÂRE 727 05/10/2017
 HOTĂRÂRE nr. 727 din 5 octombrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Damian Vasilică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017

7. HOTĂRÂRE 731 05/10/2017
 HOTĂRÂRE nr. 731 din 5 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017

8. ORDIN 327 06/10/2017
 ORDIN nr. 327 din 6 octombrie 2017
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2017-30 iunie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017

9. ORDIN 4764 24/08/2017
 ORDIN nr. 4.764 din 24 august 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.411/2017 privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017

10. DECIZIE 62 18/09/2017
 DECIZIA nr. 62 din 18 septembrie 2017
referitoare la interpretarea sintagmei "probe contrare" din cuprinsul art. 24 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017

11. HOTĂRÂRE 720 05/10/2017
 HOTĂRÂRE nr. 720 din 5 octombrie 2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

12. HOTĂRÂRE 729 05/10/2017
 HOTĂRÂRE nr. 729 din 5 octombrie 2017
privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

13. DECIZIE 641 09/10/2017
 DECIZIE nr. 641 din 9 octombrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

14. ORDIN 120 02/10/2017
 ORDIN nr. M.120 din 2 octombrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

15. ORDIN 768 06/09/2017
 ORDIN nr. 768 din 6 septembrie 2017
privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

16. ORDIN 2482 27/09/2017
 ORDIN nr. 2.482 din 27 septembrie 2017
privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

17. COND+PROC 27/09/2017
 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017
în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

18. ORDIN 5976 18/09/2017
 ORDIN nr. 5.976 din 18 septembrie 2017
privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

19. COND+PROC 27/09/2017
 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017
în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017

20. DECIZIE 16 09/10/2017
 DECIZIE nr. 16 din 9 octombrie 2017
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-11 octombrie 2017

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017

21. DECRET 926 06/10/2017
 DECRET nr. 926 din 6 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017

22. DECRET 927 06/10/2017
 DECRET nr. 927 din 6 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017

23. DECRET 928 06/10/2017
 DECRET nr. 928 din 6 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017

24. DECRET 929 06/10/2017
 DECRET nr. 929 din 6 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017

25. DECRET 930 06/10/2017
 DECRET nr. 930 din 6 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017

26. DECIZIE 297 04/05/2017
 DECIZIA nr. 297 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017

27. DECIZIE 457 22/06/2017
 DECIZIA nr. 457 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017

28. ORDIN 1262 21/09/2017
 ORDIN nr. 1.262 din 21 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017

29. HOTĂRÂRE 716 05/10/2017
 HOTĂRÂRE nr. 716 din 5 octombrie 2017
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

30. AMENDAMENT 23/06/2017
 AMENDAMENT din 23 iunie 2017
convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori"

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

31. HOTĂRÂRE 728 05/10/2017
 HOTĂRÂRE nr. 728 din 5 octombrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

32. HOTĂRÂRE 730 05/10/2017
 HOTĂRÂRE nr. 730 din 5 octombrie 2017
pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

33. DECIZIE 23 29/09/2017
 DECIZIE nr. 23 din 29 septembrie 2017
privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Chiciu, judeţul Călăraşi

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

34. ORDIN 1450 29/09/2017
 ORDIN nr. 1.450 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

35. DECIZIE 1342 28/09/2017
 DECIZIE nr. 1.342 din 28 septembrie 2017
privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic