Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1737z5 din data: 15/09/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1737z5

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 82 06/09/2017
 ORDIN nr. 82 din 6 septembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017

2. REGULAMENT 06/09/2017
 REGULAMENT din 6 septembrie 2017
privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017

3. DECRET 866 12/09/2017
 DECRET nr. 866 din 12 septembrie 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

4. DECRET 867 12/09/2017
 DECRET nr. 867 din 12 septembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

5. DECRET 868 13/09/2017
 DECRET nr. 868 din 13 septembrie 2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

6. DECIZIE 329 11/05/2017
 DECIZIA nr. 329 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

7. HOTĂRÂRE 649 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 649 din 7 septembrie 2017
privind aprobarea înscrierii unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

8. HOTĂRÂRE 652 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 652 din 7 septembrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

9. NORMĂ 07/09/2017
 NORME METODOLOGICE din 7 septembrie 2017
de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

10. HOTĂRÂRE 659 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 659 din 7 septembrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

11. ORDIN 304 05/09/2017
 ORDIN nr. 304 din 5 septembrie 2017
privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

12. ORDIN 1171 21/08/2017
 ORDIN nr. 1.171 din 21 august 2017
privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

13. ORDIN 4794 31/08/2017
 ORDIN nr. 4.794 din 31 august 2017
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017

14. HOTĂRÂRE 660 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 660 din 7 septembrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

15. DECIZIE 610 14/09/2017
 DECIZIE nr. 610 din 14 septembrie 2017
pentru eliberarea domnului Mihai Tămâian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

16. DECIZIE 611 14/09/2017
 DECIZIE nr. 611 din 14 septembrie 2017
pentru numirea domnului Ionel Minea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

17. DECIZIE 612 14/09/2017
 DECIZIE nr. 612 din 14 septembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

18. ORDIN 274 03/08/2017
 ORDIN nr. 274 din 3 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

19. ORDIN 5864 05/09/2017
 ORDIN nr. 5.864 din 5 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

20. ORDIN 275 03/08/2017
 ORDIN nr. 275 din 3 august 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

21. ORDIN 5863 05/09/2017
 ORDIN nr. 5.863 din 5 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

22. ORDIN 4792 31/08/2017
 ORDIN nr. 4.792 din 31 august 2017
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

23. DECLARAŢIE 1 12/09/2017
 DECLARAŢIE nr. 1 din 12 septembrie 2017
la două decenii de la iniţierea parteneriatului strategic între România şi Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, şi în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungară la dezvoltare autonomă de către preşedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

24. HOTĂRÂRE 91 12/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 91 din 12 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

25. HOTĂRÂRE 92 12/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 92 din 12 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

26. DECRET 869 14/09/2017
 DECRET nr. 869 din 14 septembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

27. HOTĂRÂRE 661 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 661 din 7 septembrie 2017
pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului "Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

28. RECTIFICARE 29/04/2017
 RECTIFICARE din 29 aprilie 2017
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016 - Partidul Social Democrat - PSD

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

29. HOTĂRÂRE 664 13/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 664 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2015 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" al Judeţului Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 15 septembrie 2017

30. ORDIN 4795 31/08/2017
 ORDIN nr. 4.795 din 31 august 2017
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 15 septembrie 2017

31. HOTĂRÂRE 665 14/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 665 din 14 septembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Beştea Mihăiţă-Constantin

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 15 septembrie 2017

32. ORDIN 1040 08/09/2017
 ORDIN nr. 1.040 din 8 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

33. ORD DE URGENŢĂ 63 13/09/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic