Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1728z5 din data: 14/07/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1728z5

ACTE OFICIALE
1. LEGE 166 12/07/2017
 LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017

2. DECRET 627 11/07/2017
 DECRET nr. 627 din 11 iulie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017

3. HOTĂRÂRE 482 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 482 din 6 iulie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017

4. ORDIN 659 30/06/2017
 ORDIN nr. 659 din 30 iunie 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017

5. ORDIN 660 30/06/2017
 ORDIN nr. 660 din 30 iunie 2017
pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj, nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarineşti, judeţul Gorj şi nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 şi 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017

6. ORDIN 1548 07/06/2017
 ORDIN nr. 1.548/C din 7 iunie 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017

7. ORDIN 727 05/07/2017
 ORDIN nr. 727 din 5 iulie 2017
privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017

8. REZOLUŢIE 274 22/04/2016
 REZOLUŢIE nr. MEPC.274(69) din 22 aprilie 2016
privind amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017

9. NORMĂ 18 06/07/2017
 NORMĂ nr. 18 din 6 iulie 2017
privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017

10. LEGE 168 12/07/2017
 LEGE nr. 168 din 12 iulie 2017
privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

11. DECRET 629 11/07/2017
 DECRET nr. 629 din 11 iulie 2017
pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

12. HOTĂRÂRE 487 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 487 din 6 iulie 2017
pentru modificarea pct. III. subpct. 2 lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

13. DECIZIE 537 12/07/2017
 DECIZIE nr. 537 din 12 iulie 2017
privind desemnarea doamnei Doina Işfănoni în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

14. DECIZIE 538 12/07/2017
 DECIZIE nr. 538 din 12 iulie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

15. DECIZIE 539 13/07/2017
 DECIZIE nr. 539 din 13 iulie 2017
privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

16. DECIZIE 540 13/07/2017
 DECIZIE nr. 540 din 13 iulie 2017
privind numirea domnului Moisiu Leonid-Augustin în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

17. ORDIN 769 11/07/2017
 ORDIN nr. 769 din 11 iulie 2017
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

18. HOTĂRÂRE 55 03/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 55 din 3 iulie 2017
privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

19. HOTĂRÂRE 57 12/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 57 din 12 iulie 2017
pentru aprobarea remiterii scrisorii de garanţie bancară contractate la ING BANK, în favoarea Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

20. DECIZIE 290 04/05/2017
 DECIZIA nr. 290 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017

21. ORDIN 231 07/07/2017
 ORDIN nr. 231 din 7 iulie 2017
privind completarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017

22. ORDIN 722 04/07/2017
 ORDIN nr. 722 din 4 iulie 2017
pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017

23. HOTĂRÂRE 489 13/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 489 din 13 iulie 2017
privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 13 iulie 2017

24. REGULAMENT 04/07/2017
 REGULAMENT din 4 iulie 2017
pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic