Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1728z4 din data: 13/07/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1728z4

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 18 30/05/2017
 DECIZIA nr. 18 din 30 mai 2017
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017

2. HOTĂRÂRE 475 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 475 din 6 iulie 2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017

3. DECIZIE 153 14/03/2017
 DECIZIA nr. 153 din 14 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017

4. ORDIN 84 10/07/2017
 ORDIN nr. 84 din 10 iulie 2017
privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017

5. REGULAMENT 10/07/2017
 REGULAMENT din 10 iulie 2017
de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare şi a Echipei de gestionare a riscurilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017

6. ORDIN 704 28/06/2017
 ORDIN nr. 704 din 28 iunie 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017

7. DECIZIE 64 05/07/2017
 DECIZIE nr. 64 din 5 iulie 2017
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 324A/2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă din 5 aprilie 2017 în Dosarul nr. 5.401/2/2015 privind soluţionarea apelurilor declarate împotriva Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 şi Încheierii din data de 3 august 2015, pronunţate în Dosarul de arbitraj nr. 1/2015

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017

8. DECIZIE 324 05/04/2017
 DECIZIE CIVILĂ nr. 324A din 5 aprilie 2017
referitoare la Dosarul nr. 5.401/2/2015 privind soluţionarea apelurilor declarate împotriva Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 şi Încheierii din data de 3 august 2015, pronunţate în Dosarul de arbitraj nr. 1/2015

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017

9. DECIZIE 173 21/03/2017
 DECIZIA nr. 173 din 21 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017

10. HOTĂRÂRE 478 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2017
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 129/1996 privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, situate în sectorul agricol Ilfov şi în judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017

11. HOTĂRÂRE 484 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 484 din 6 iulie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017

12. DECIZIE 231 06/04/2017
 DECIZIA nr. 231 din 6 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017

13. DECIZIE 201 30/03/2017
 DECIZIA nr. 201 din 30 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a cincea din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 483 alin. (2) şi art. 493 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017

14. DECIZIE 203 30/03/2017
 DECIZIA nr. 203 din 30 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) şi (2) teza finală din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017

15. HOTĂRÂRE 479 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 479 din 6 iulie 2017
privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017

16. HOTĂRÂRE 481 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 481 din 6 iulie 2017
privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Craiova, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017

17. DECIZIE 536 12/07/2017
 DECIZIE nr. 536 din 12 iulie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Diaconu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017

18. HOTĂRÂRE 480 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 480 din 6 iulie 2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017

19. DECIZIE 140 14/03/2017
 DECIZIA nr. 140 din 14 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017

20. DECIZIE 315 09/05/2017
 DECIZIA nr. 315 din 9 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017

21. HOTĂRÂRE 483 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 483 din 6 iulie 2017
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Rădăuţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017

22. HOTĂRÂRE 485 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 485 din 6 iulie 2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui teren fără construcţii aflat în domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017

23. HOTĂRÂRE 486 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 486 din 6 iulie 2017
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017

24. ORDIN 25 03/07/2017
 ORDIN nr. 25 din 3 iulie 2017
privind aprobarea modelului de notificare de deces

EMITENT: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017

25. LEGE 162 06/07/2017
 LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017
privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic