Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1728z3a din data: 12/07/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1728z3a

ACTE OFICIALE
1. LEGE 163 07/07/2017
 LEGE nr. 163 din 7 iulie 2017
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

2. DECRET 619 07/07/2017
 DECRET nr. 619 din 7 iulie 2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

3. LEGE 164 10/07/2017
 LEGE nr. 164 din 10 iulie 2017
pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

4. DECRET 625 10/07/2017
 DECRET nr. 625 din 10 iulie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

5. LEGE 165 10/07/2017
 LEGE nr. 165 din 10 iulie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

6. DECRET 626 10/07/2017
 DECRET nr. 626 din 10 iulie 2017
pentru promulgareaLegii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

7. DECIZIE 182 21/03/2017
 DECIZIA nr. 182 din 21 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) şi ale art. 436 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

8. DECIZIE 235 06/04/2017
 DECIZIA nr. 235 din 6 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi art. 10 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

9. ORDIN 211 26/06/2017
 ORDIN nr. 211 din 26 iunie 2017
pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.10 "Acvacultura care furnizează servicii de mediu" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

10. ORDIN 945 21/06/2017
 ORDIN nr. 945 din 21 iunie 2017
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

11. HOTĂRÂRE 477 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 477 din 6 iulie 2017
privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

12. HOTĂRÂRE 476 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 476 din 6 iulie 2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Paşcani, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

13. DECIZIE 177 21/03/2017
 DECIZIA nr. 177 din 21 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017

14. DECIZIE 180 21/03/2017
 DECIZIA nr. 180 din 21 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017

15. DECIZIE 232 06/04/2017
 DECIZIA nr. 232 din 6 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017

16. HOTĂRÂRE 474 06/07/2017
 HOTĂRÂRE nr. 474 din 6 iulie 2017
pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 4 noiembrie 2015 şi la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017

17. PROTOCOL 04/11/2015
 PROTOCOL DE AMENDARE din 4 noiembrie 2015
a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017

18. ORDIN 983 07/07/2017
 ORDIN nr. 983 din 7 iulie 2017
pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017

19. ORDIN 53 22/06/2017
 ORDIN nr. 53 din 22 iunie 2017
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 546 din 11 iulie 2017

20. REGULAMENT 22/06/2017
 REGULAMENT din 22 iunie 2017
pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 546 din 11 iulie 2017

21. DECIZIE 136 14/03/2017
 DECIZIA nr. 136 din 14 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 342-348 din acelaşi cod

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017

22. ORDIN 234 10/07/2017
 ORDIN nr. 234 din 10 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017

23. ORDIN 707 28/06/2017
 ORDIN nr. 707 din 28 iunie 2017
privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.270(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017

24. ORDIN 3873 05/05/2017
 ORDIN nr. 3.873 din 5 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017

25. DECIZIE 801 16/06/2017
 DECIZIE nr. 801 din 16 iunie 2017
privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017

26. LEGE 162 06/07/2017
 LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017
privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017

27. DECRET 615 05/07/2017
 DECRET nr. 615 din 5 iulie 2017
pentru promulgarea Legii privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017

28. RECTIFICARE 53 29/06/2017
 RECTIFICARE nr. 53 din 29 iunie 2017
referitoare la Hotărârea Parlamentului nr. 53 din 29 iunie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017

29. DECIZIE 202 30/03/2017
 DECIZIA nr. 202 din 30 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 38 alin. (1), art. 131 alin. (2), art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017

30. DECIZIE 285 04/05/2017
 DECIZIA nr. 285 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017

31. DECIZIE 287 04/05/2017
 DECIZIA nr. 287 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017

32. DECIZIE 294 04/05/2017
 DECIZIA nr. 294 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic