Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1728z2 din data: 11/07/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1728z2

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 460 30/06/2017
 HOTĂRÂRE nr. 460 din 30 iunie 2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016, şi a anexei nr. 4 la Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 7 iulie 2017

2. ORDIN 226 05/07/2017
 ORDIN nr. 226 din 5 iulie 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 539 din 10 iulie 2017

3. CONTRACT MUNCĂ 503 21/06/2017
 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 503 din 21 iunie 2017
la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior"

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 3 din 7 iulie 2017

4. DECRET 620 07/07/2017
 DECRET nr. 620 din 7 iulie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

5. DECRET 621 07/07/2017
 DECRET nr. 621 din 7 iulie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

6. DECRET 622 07/07/2017
 DECRET nr. 622 din 7 iulie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

7. DECRET 623 07/07/2017
 DECRET nr. 623 din 7 iulie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

8. DECRET 624 07/07/2017
 DECRET nr. 624 din 7 iulie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

9. DECIZIE 138 14/03/2017
 DECIZIA nr. 138 din 14 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

10. ORDIN 228 05/07/2017
 ORDIN nr. 228 din 5 iulie 2017
privind aprobarea Manualului de gradare pentru seminţele de consum

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

11. ORDIN 2313 25/05/2017
 ORDIN nr. 2.313 din 25 mai 2017
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a corpului C2, componentă a obiectivului monument istoric Fabrica de tricotaje Moldova (corp vechi) şi sediu Mică Industrie, situat în str. Păcurari nr. 115, Iaşi, judeţul Iaşi (adresa din Lista monumentelor istorice), respectiv şos. Moara de Foc nr. 29-33 (adresa din acte), având cod LMI IS-II-m-B-03992

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

12. ORDIN 4093 19/06/2017
 ORDIN nr. 4.093 din 19 iunie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.248/2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă"

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

13. DECIZIE 47 19/06/2017
 DECIZIA nr. 47 din 19 iunie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. j^1), art. 296^4 alin. (1) lit. k), art. 296^15 lit. o) şi art. 296^18 alin. (5^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

14. RECTIFICARE 3505 20/03/2017
 RECTIFICARE nr. 3.505 din 20 martie 2017
referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.505/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

15. RECTIFICARE 3506 20/03/2017
 RECTIFICARE nr. 3.506 din 20 martie 2017
referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.506/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

16. DECIZIE 120 09/03/2017
 DECIZIA nr. 120 din 9 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017

17. DECIZIE 154 14/03/2017
 DECIZIA nr. 154 din 14 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017

18. DECIZIE 204 30/03/2017
 DECIZIA nr. 204 din 30 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 66 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017

19. HOTĂRÂRE 463 30/06/2017
 HOTĂRÂRE nr. 463 din 30 iunie 2017
privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei "Consiliilor Americane pentru Educaţie Internaţională: ACTR/ACCELS, INC" din Statele Unite ale Americii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017

20. ORDIN 1100 04/07/2017
 ORDIN nr. 1.100 din 4 iulie 2017
pentru aprobarea domeniilor de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe avute în vedere la acordarea gradelor diplomatice sau consulare

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017

21. ORDIN 1284 19/04/2017
 ORDIN nr. 1.284/C din 19 aprilie 2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.650/C/2011 privind emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017

22. ORDIN 487 27/06/2017
 ORDIN nr. 487 din 27 iunie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017

23. DECIZIE 11 10/07/2017
 DECIZIE nr. 11 din 10 iulie 2017
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 10 iulie 2017

24. DECIZIE 184 21/03/2017
 DECIZIA nr. 184 din 21 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 10 iulie 2017

25. DECIZIE 20 14/06/2017
 DECIZIA nr. 20 din 14 iunie 2017
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "Dacă sfera de incidenţă a obligaţiei de păstrare a contraprobelor prevăzută de art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri include şi procedeele probatorii ale constatării tehnico-ştiinţifice şi care este sancţiunea ce poate fi aplicată de către instanţa de apel în cazul nerespectării obligaţiei de a păstra contraprobe."

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 10 iulie 2017

26. DECIZIE 174 21/03/2017
 DECIZIA nr. 174 din 21 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017

27. DECIZIE 289 04/05/2017
 DECIZIA nr. 289 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi în special, a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 din Legea nr. 117/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 şi ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. I din Legea nr. 20/2015

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017

28. DECIZIE 543 04/07/2017
 DECIZIE nr. 543 din 4 iulie 2017
privind certificarea personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017

29. ORDIN 594 14/06/2017
 ORDIN nr. 594 din 14 iunie 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.178/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.154/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.097/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.151/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.277/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017

30. ORDIN 595 14/06/2017
 ORDIN nr. 595 din 14 iunie 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017

31. DECIZIE 244 06/04/2017
 DECIZIA nr. 244 din 6 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic