Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1702z2 din data: 10/01/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1702z2

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 3731 29/12/2016
 ORDIN nr. 3.731 din 29 decembrie 2016
privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2017

2. ORDIN 151 27/12/2016
 ORDIN nr. M.151 din 27 decembrie 2016
pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017

3. ORDIN 1012 31/05/2016
 ORDIN nr. 1.012 din 31 mai 2016
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017

4. ORDIN 1 03/01/2017
 ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017

5. ORDIN 1501 19/12/2016
 ORDIN nr. 1.501 din 19 decembrie 2016
privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017

6. DECIZIE 34 24/10/2016
 DECIZIE nr. 34 din 24 octombrie 2016
privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la art. 278 alin. (1) din Codul muncii şi art. 1.326 din Codul civil

EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017

7. ORDIN 1018 31/05/2016
 ORDIN nr. 1.018 din 31 mai 2016
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017

8. ORDIN 2909 27/12/2016
 ORDIN nr. 2.909 din 27 decembrie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017

9. NORMĂ 27/12/2016
 NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2016
privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017

10. DECIZIE 3 09/01/2017
 DECIZIE nr. 3 din 9 ianuarie 2017
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017

11. ORDIN 3706 27/12/2016
 ORDIN nr. 3.706 din 27 decembrie 2016
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017

12. ORDIN 872 01/11/2016
 ORDIN nr. 872 din 1 noiembrie 2016
privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017

13. ORDIN 5932 07/12/2016
 ORDIN nr. 5.932 din 7 decembrie 2016
privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017

14. ORDIN 2284 14/12/2016
 ORDIN nr. 2.284 din 14 decembrie 2016
privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017

15. ORDIN 2902 23/12/2016
 ORDIN nr. 2.902 din 23 decembrie 2016
privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017

16. ORDIN 2526 30/12/2016
 ORDIN nr. 2.526 din 30 decembrie 2016
pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017

17. ORDIN 1313 30/12/2016
 ORDIN nr. 1.313 din 30 decembrie 2016
privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017

18. DECRET 9 09/01/2017
 DECRET nr. 9 din 9 ianuarie 2017
privind rechemarea unui ambasador

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

19. DECRET 10 09/01/2017
 DECRET nr. 10 din 9 ianuarie 2017
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

20. DECIZIE 29 09/01/2017
 DECIZIE nr. 29 din 9 ianuarie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

21. DECIZIE 30 09/01/2017
 DECIZIE nr. 30 din 9 ianuarie 2017
pentru eliberarea doamnei Daniela Giurcă, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

22. DECIZIE 31 09/01/2017
 DECIZIE nr. 31 din 9 ianuarie 2017
privind eliberarea doamnei Erika Stanciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

23. DECIZIE 32 09/01/2017
 DECIZIE nr. 32 din 9 ianuarie 2017
privind eliberarea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

24. DECIZIE 33 09/01/2017
 DECIZIE nr. 33 din 9 ianuarie 2017
pentru eliberarea domnului Gheorghe Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

25. DECIZIE 34 09/01/2017
 DECIZIE nr. 34 din 9 ianuarie 2017
pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

26. DECIZIE 35 09/01/2017
 DECIZIE nr. 35 din 9 ianuarie 2017
pentru eliberarea doamnei Mihaela Vrabete din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

27. DECIZIE 36 09/01/2017
 DECIZIE nr. 36 din 9 ianuarie 2017
pentru eliberarea domnului Radu Mihaiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

28. DECIZIE 37 09/01/2017
 DECIZIE nr. 37 din 9 ianuarie 2017
pentru eliberarea doamnei Alina Seghedi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

29. DECIZIE 38 09/01/2017
 DECIZIE nr. 38 din 9 ianuarie 2017
privind eliberarea domnului Radu Roatiş Cheţan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

30. DECIZIE 39 09/01/2017
 DECIZIE nr. 39 din 9 ianuarie 2017
privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017

31. HOTĂRÂRE 1005 21/12/2016
 HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 21 decembrie 2016
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017

32. ORDIN 2920 28/12/2016
 ORDIN nr. 2.920 din 28 decembrie 2016
pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017

33. ORDIN 3044 06/01/2017
 ORDIN nr. 3.044 din 6 ianuarie 2017
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017

34. ORDIN 4 03/01/2017
 ORDIN nr. 4 din 3 ianuarie 2017
pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017

35. PROTOCOL 03/01/2017
 PROTOCOL din 3 ianuarie 2017
de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017

36. METODOLOGIE 22/12/2016
 METODOLOGIE ŞI CRITERII din 22 decembrie 2016
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017

37. ORDIN 6161 22/12/2016
 ORDIN nr. 6.161 din 22 decembrie 2016
pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017

38. ORDIN 6184 22/12/2016
 ORDIN nr. 6.184 din 22 decembrie 2016
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017

39. ORDIN 1002 22/12/2016
 ORDIN nr. 1.002 din 22 decembrie 2016
privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor"

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017

40. SCHEMĂ 22/12/2016
 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 22 decembrie 2016
Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic