Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1702z1 din data: 09/01/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1702z1

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 2 05/01/2017
 DECIZIE nr. 2 din 5 ianuarie 2017
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-13 ianuarie 2017

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017

2. ORDIN 1204 29/06/2016
 ORDIN nr. 1.204 din 29 iunie 2016
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0395 Soveja

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017

3. DECIZIE 23 06/01/2017
 DECIZIE nr. 23 din 6 ianuarie 2017
privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Constantin-Cătălin Radu, secretar general al Ministerului Justiţiei

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

4. DECIZIE 24 06/01/2017
 DECIZIE nr. 24 din 6 ianuarie 2017
pentru numirea domnului Gigel Paraschiv în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

5. DECIZIE 25 06/01/2017
 DECIZIE nr. 25 din 6 ianuarie 2017
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general adjunct la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

6. HOTĂRÂRE 1 05/01/2017
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 ianuarie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

7. HOTĂRÂRE 1 06/01/2017
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2017
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

8. HOTĂRÂRE 2 06/01/2017
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 ianuarie 2017
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

9. HOTĂRÂRE 3 06/01/2017
 HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 ianuarie 2017
privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

10. LEGE 1 06/01/2017
 LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017
privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

11. DECRET 8 06/01/2017
 DECRET nr. 8 din 6 ianuarie 2017
pentru promulgarea Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017

12. DECIZIE 26 06/01/2017
 DECIZIE nr. 26 din 6 ianuarie 2017
privind eliberarea, la cerere, a domnului Ştefan-Alexandru Tinca din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017

13. DECIZIE 27 06/01/2017
 DECIZIE nr. 27 din 6 ianuarie 2017
privind eliberarea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017

14. DECIZIE 28 06/01/2017
 DECIZIE nr. 28 din 6 ianuarie 2017
privind numirea domnului George Ciamba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017

15. ORD DE URGENŢĂ 2 06/01/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017

16. ORDIN 2483 30/12/2016
 ORDIN nr. 2.483 din 30 decembrie 2016
privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017

17. ORD DE URGENŢĂ 3 06/01/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017

18. HOTĂRÂRE 1017 29/12/2016
 HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 29 decembrie 2016
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

19. AMENDAMENT 02/11/2016
 AMENDAMENT din 2 noiembrie 2016
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

20. HOTĂRÂRE 1018 29/12/2016
 HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 29 decembrie 2016
privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

21. HOTĂRÂRE 1022 29/12/2016
 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 29 decembrie 2016
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, şi a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017

22. DECIZIE 589 13/09/2016
 DECIZIE nr. 589 din 13 septembrie 2016
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) şi ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017

23. HOTĂRÂRE 1020 29/12/2016
 HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 29 decembrie 2016
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordine

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

24. HOTĂRÂRE 1021 29/12/2016
 HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 29 decembrie 2016
privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

25. ORDIN 1508 19/12/2016
 ORDIN nr. 1.508 din 19 decembrie 2016
privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017

26. HOTĂRÂRE 1386 14/11/2016
 HOTĂRÂRE nr. 1.386 din 14 noiembrie 2016
pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

27. HOTĂRÂRE 1023 29/12/2016
 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 29 decembrie 2016
privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

28. ORDIN 963 23/05/2016
 ORDIN nr. 963 din 23 mai 2016
privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

29. ORDIN 6154 21/12/2016
 ORDIN nr. 6.154 din 21 decembrie 2016
privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

30. METODOLOGIE 21/12/2016
 METODOLOGIE din 21 decembrie 2016
de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017

31. ORDIN 1 05/01/2017
 ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017, precum şi a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic