Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1206z1 din data: 06/02/2012

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1206z1

ACTE OFICIALE
1. ANEXA 09/01/2012
ANEXE din 9 ianuarie 2012
la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 bis din 20 ianuarie 2012

2. ORDIN 9 30/01/2012
ORDIN nr. 9 din 30 ianuarie 2012
privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizarii in activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectueaza operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 3 februarie 2012

3. ORDIN 11 30/01/2012
ORDIN nr. 11 din 30 ianuarie 2012
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea masurilor prin care se asigura ca produsele care contin substanta biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispozitie pe piata

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 3 februarie 2012

4. ORDIN 3157 31/01/2012
ORDIN nr. 3.157 din 31 ianuarie 2012
pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 3 februarie 2012

5. HOTARARE 1 25/01/2012
HOTARARE nr. 1 din 25 ianuarie 2012
privind propunerea de aprobare a Statutului si Organigramei Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 3 februarie 2012

6. STATUT 25/01/2012
STATUT din 25 ianuarie 2012
al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 3 februarie 2012

7. HOTARARE 71 02/02/2012
HOTARARE nr. 71 din 2 februarie 2012
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru municipiul Mangalia, judetul Constanta

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

8. CIRCULARA 5 02/02/2012
CIRCULARA nr. 5 din 2 februarie 2012
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

9. DECIZIE 4 20/01/2012
DECIZIE nr. 4 din 20 ianuarie 2012
privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand ca obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

10. PROTOCOL 13/12/2011
PROTOCOL din 13 decembrie 2011
avand ca obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opre audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

11. METODOLOGIE 13/12/2011
METODOLOGIE din 13 decembrie 2011
privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

12. DECIZIE 1589 13/12/2011
DECIZIE nr. 1.589 din 13 decembrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 alin. (9^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2012

13. DECIZIE 1605 15/12/2011
DECIZIE nr. 1.605 din 15 decembrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2012

14. DECIZIE 1397 20/10/2011
DECIZIE nr. 1.397 din 20 octombrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 597 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

15. DECIZIE 1425 25/10/2011
DECIZIE nr. 1.425 din 25 octombrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

16. DECIZIE 1612 20/12/2011
DECIZIE nr. 1.612 din 20 decembrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. 2 cu referire la art. 48 alin. 1 lit. d) si art. 278^1 alin. 5 din Codul de procedura penala

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2012

17. ANEXA 09/01/2012
ANEXE din 9 ianuarie 2012
la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2012

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 bis din 20 ianuarie 2012

18. DECIZIE 1426 25/10/2011
DECIZIE nr. 1.426 din 25 octombrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

19. DECIZIE 1547 06/12/2011
DECIZIE nr. 1.547 din 6 decembrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2012

20. DECIZIE 1559 06/12/2011
DECIZIE nr. 1.559 din 6 decembrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV si art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2012

21. DECIZIE 1588 13/12/2011
DECIZIE nr. 1.588 din 13 decembrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si ale Hotararii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 38/2009 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2012

22. DECIZIE 1623 20/12/2011
DECIZIE nr. 1.623 din 20 decembrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2012

23. DECIZIE 1561 06/12/2011
DECIZIE nr. 1.561 din 6 decembrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

24. DECIZIE 1566 06/12/2011
DECIZIE nr. 1.566 din 6 decembrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, precum si a legii in integralitatea ei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

25. ORDONANTA (A) 92 24/12/2003
ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicata**)(*actualizata*)
privind Codul de procedura fiscala**)
(aplicabila incepand cu data de 2 februarie 2012*)

EMITENT: GUVERNUL
-----------

    *) Textul republicat al ordonantei a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 2 februarie 2012, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 27 februarie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008; LEGEA nr. 52 din 1 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009; LEGEA nr. 194 din 27 mai 2009; LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 29 septembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 46 din 4 aprilie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 30 martie 2011; LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011; DECIZIA nr. 536 din 28 aprilie 2011; ORDONANTA nr. 29 din 31 august 2011; ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011; LEGEA nr. 188 din 24 octombrie 2011; ORDONANTA nr. 2 din 25 ianuarie 2012.
-----------
    **) Republicata in temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 2 noiembrie 2005, si a mai fost modificata prin: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 4 octombrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 19 mai 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 13 iulie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, respinsa prin Legea nr. 185/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006; Legea nr. 15/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 27 martie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 318 din 10 aprilie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 338/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006; Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006.
---------------
    ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform art. IV, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, obligatiile fiscale datorate bugetului general consolidat de catre contribuabili in anul 2006 si achitate de catre acestia cu indicarea eronata a numarului de evidenta a platii se sting de catre organele fiscale competente, potrivit ordinii de stingere a datoriilor in vigoare la data platii.
    Art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010 prevede urmatoarele:
    "Art. III
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2010, cu urmatoarele exceptii:
    a) prevederile art. I pct. 1, 2, 6, 24 si 26, care intra in vigoare la data publicarii;
    b) prevederile art. I pct. 27, care intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii.
    (2) La data publicarii prezentei ordonante de urgenta se desfiinteaza Comisia de proceduri fiscale."
26. COD PR FISCALA (A) 24/12/2003
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*)
(Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata**)
(actualizata pana la data de 2 februarie 2012*)

EMITENT: GUVERNUL
-----------

    *) Textul republicat al codului a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 2 februarie 2012, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 27 februarie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008; LEGEA nr. 52 din 1 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009; LEGEA nr. 194 din 27 mai 2009; LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 29 septembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 46 din 4 aprilie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 30 martie 2011; LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011; DECIZIA nr. 536 din 28 aprilie 2011; ORDONANTA nr. 29 din 31 august 2011; ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011; LEGEA nr. 188 din 24 octombrie 2011; ORDONANTA nr. 2 din 25 ianuarie 2012.
-----------
    **) Republicata in temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 2 noiembrie 2005, si a mai fost modificata prin: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 4 octombrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 19 mai 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 13 iulie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, respinsa prin Legea nr. 185/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006; Legea nr. 15/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 27 martie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 318 din 10 aprilie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 338/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006; Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006.
---------------
    ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform art. IV, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, obligatiile fiscale datorate bugetului general consolidat de catre contribuabili in anul 2006 si achitate de catre acestia cu indicarea eronata a numarului de evidenta a platii se sting de catre organele fiscale competente, potrivit ordinii de stingere a datoriilor in vigoare la data platii.
    Art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010 prevede urmatoarele:
    "Art. III
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2010, cu urmatoarele exceptii:
    a) prevederile art. I pct. 1, 2, 6, 24 si 26, care intra in vigoare la data publicarii;
    b) prevederile art. I pct. 27, care intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii.
    (2) La data publicarii prezentei ordonante de urgenta se desfiinteaza Comisia de proceduri fiscale."
27. DECIZIE 51 25/01/2012
DECIZIE nr. 51 din 25 ianuarie 2012
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale si a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012, precum si pentru modificarea si completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2012

28. DECIZIE 20 03/02/2012
DECIZIE nr. 20 din 3 februarie 2012
pentru eliberarea la cerere, pe motive de sanatate, a domnului Eugen Georgescu din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2012

29. DECIZIE 21 03/02/2012
DECIZIE nr. 21 din 3 februarie 2012
pentru numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu in functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2012

30. DECIZIE 1584 13/12/2011
DECIZIE nr. 1.584 din 13 decembrie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 44 din Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 3 februarie 2012

31. HOTARARE 3 25/01/2012
HOTARARE nr. 3 din 25 ianuarie 2012
privind aprobarea Normei nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 3 februarie 2012

32. NORMA 2 25/01/2012
NORMA nr. 2 din 2012
pentru modificarea si completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 3 februarie 2012

JURISPRUDENTA

Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic